• Uitkering

    Een uitkering is bedoeld als tijdelijke overbrugging voor de periode dat u werkloos bent

  • Inkomensondersteuning

    De afdeling sociale zaken van de gemeente Meierijstad voert voor de gemeente Bernheze de bijzondere bijstand en het minimabeleid uit.

  • Maatschappelijk Ondersteuningsfonds Bernheze

    Inwoners van Bernheze kunnen in een noodsituatie een financiële bijdrage krijgen uit het Maatschappelijk ondersteuningsfonds