• Uitkering

    Een uitkering is bedoeld als tijdelijke overbrugging voor de periode dat u werkloos bent

  • Vrijwilligerswerk

    Vrijwilligersverzekering

  • TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten

    Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.