Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire

Is uw kinderopvangtoeslag in het verleden ten onrechte stopgezet? Of hebt u veel geld terugbetaald? Bent u als ouder getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag? Wij willen als gemeente gezinnen die te maken hebben met de toeslagenaffaire zo breed mogelijk ondersteunen. Sinds kort kunnen wij ook brede ondersteuning bieden aan ex-toeslagpartners.. Deze ondersteuning aan gedupeerde ouders en kinderen wordt door de gemeente Meierijstad uitgevoerd voor de gemeenten Bernheze. De medewerkers van de gemeente Meierijstad kunnen snel actie ondernemen als er zich problemen voordoen op het gebied van wonen, financiën, gezin, zorg en/of werk.

Om daarmee de volgende doelen te bereiken:

 • Een veilige en betaalbare plek om te wonen.
 • Een financieel gezonde situatie.
 • Samenleven en opgroeien in een veilige omgeving waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen.
 • Lichamelijke en geestelijke gezondheid.
 • Het vinden van werk en/of het oppakken van een studie.

Wat kunnen wij voor u doen voor het maken van een nieuwe start

 • Alle aangemelde en gedupeerde ouders, gedupeerde kinderen en hun gezinnen hebben recht op hulp.
 • Hulp wordt voor iedere ouder en ieder kind op maat gemaakt. Er wordt daarbij gekeken wat precies nodig is om een nieuwe start te maken.
 • De hulp die voor u het meest passend is en wordt gegeven, bespreekt u met de medewerker van de gemeente. Samen kijkt u wat mogelijk is.
 • De hulp wordt altijd gegeven op basis van een plan van aanpak. Daarin staan de afspraken die u samen met uw gemeente hebt gemaakt over de hulp die u nodig hebt.
 • Om de doelen uit het plan van aanpak te halen, kán de gemeente spullen of middelen geven. Maar dat hoeft niet. Soms is andere hulp beter.
 • Het geld dat u vanuit de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebt gehad als schadebedrag, speelt nooit een rol bij het bepalen van de hulp u nodig.
 • U hebt recht op ondersteuning tot er duidelijkheid is gegeven door de belastingdienst.
 • Als blijkt dat u erkend wordt als gedupeerde wordt de ondersteuning voortgezet.
 • Blijkt na toetsing door UHT dat u volgens hen niet gedupeerd bent? Dan houdt de hulp in het plan van aanpak één maand na ontvangst van de eindbeschikking van UHT op. We kijken in die maand samen of we u op een andere manier – via het reguliere hulptraject van de gemeente – kunnen helpen.

Meer informatie

Ga voor bovenstaande én meer informatie voor bijvoorbeeld kinderen van gedupeerde ouders en ex-toeslagenpartners naar deze pagina van de gemeente Meierijstad.

Aarzel niet en neem contact op

De medewerkers van gemeente Meierijstad willen u hierbij graag helpen. Zij hebben al veel gesprekken gevoerd met gedupeerde ouders en kinderen van de toeslagenaffaire. Zij denkt graag met u mee. Een gesprek is vrijblijvend en gratis en wordt met u ingeplant. U mag ook iemand meenemen naar het gesprek dat plaats vindt op het gemeentehuis of bij u thuis. Aarzel niet en neem contact op met:

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.