Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire

Bent u de dupe geworden van de toeslagenaffaire van de Belastingdienst? Moest u onjuist ontvangen geld weer terugbetalen? Wij willen als gemeente deze gezinnen zo breed mogelijk ondersteunen. Deze ondersteuning aan gedupeerde ouders en kinderen wordt door de gemeente Meierijstad uitgevoerd. Zij doen dit namelijk ook voor de gemeenten Bernheze en Boekel. De medewerkers Marianne Weusten en Karin Popken van de gemeente Meierijstad kunnen snel actie ondernemen als er zich problemen voordoen op het gebied van wonen, financiën, gezin, zorg en/of werk. Om daarmee de volgende doelen te bereiken:

 • Een veilige en betaalbare plek om te wonen.
 • Een financieel gezonde situatie.
 • Samenleven en opgroeien in een veilige omgeving waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen.
 • Lichamelijke en geestelijke gezondheid.
 • Het vinden van werk en/of het oppakken van een studie.

Wat kunnen wij voor u doen voor het maken van een nieuwe start

 • Alle aangemelde en gedupeerde ouders, gedupeerde kinderen en hun gezinnen hebben recht op hulp.
 • Hulp wordt voor iedere ouder en ieder kind op maat gemaakt. Er wordt daarbij gekeken wat precies nodig is om een nieuwe start te maken.
 • De hulp die voor u het meest passend is en wordt gegeven, bespreekt u met de medewerker van de gemeente. Samen kijkt u wat mogelijk is.
 • De hulp wordt altijd gegeven op basis van een plan van aanpak. Daarin staan de afspraken die u samen met uw gemeente hebt gemaakt over de hulp die u nodig hebt.
 • Om de doelen uit het plan van aanpak te halen, kán de gemeente spullen of middelen geven. Maar dat hoeft niet. Soms is andere hulp beter.
 • Het geld dat u vanuit de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebt gehad als schadebedrag, speelt nooit een rol bij het bepalen van de hulp u nodig.
 • U hebt recht op ondersteuning tot er duidelijkheid is gegeven door de belastingdienst.
 • Als blijkt dat u erkend wordt als gedupeerde wordt de ondersteuning voortgezet.
 • Blijkt na toetsing door UHT dat u volgens hen niet gedupeerd bent? Dan houdt de hulp in het plan van aanpak één maand na ontvangst van de eindbeschikking van UHT op. We kijken in die maand samen of we u op een andere manier – via het reguliere hulptraject van de gemeente – kunnen helpen.

Aarzel niet en neem contact op

Onze collega Karin Popken wil u hierbij graag helpen. Zij heeft al veel gesprekken gevoerd met gedupeerde ouders en kinderen van de toeslagenaffaire. Op dit terrein heeft zij dan ook veel ervaring. Zij denkt graag met u mee. U mag Karin alles vragen en bent nergens aan gebonden. En u hoeft hiervoor ook niets te betalen. Aarzel niet en neem contact op. Zij plant dan met u een gesprek. U mag ook iemand meenemen naar het gesprek. Het gesprek vindt plaats op het gemeentehuis of bij u thuis.

Telefonisch is Karin bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.