Zorg en ondersteuning

 • Mantelzorg

  Een mantelzorger is iemand die langere tijd zorgt voor partner, een kind of een ander familielid of naaste. De mantelzorgmakelaar kan helpen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Heeft u een lichamelijke beperking en parkeerproblemen nabij uw woning? Dan kunt u recht hebben op een gehandicaptenparkeerplaats nabij uw woning krijgen.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De adviesraad sociaal domein (voorheen WMO adviesraad) behartigt de belangen van de inwoners met adviezen aan de gemeente

 • Meld- en adviespunt zorg en overlast

  Kent u iemand in uw omgeving die psychische problemen heeft en hulp kan gebruiken? Bel het meldpunt: 085 – 020 59 35.