Zorg en ondersteuning

  • Mantelzorg

    Een mantelzorger is iemand die langere tijd zorgt voor partner, een kind of een ander familielid of naaste. De mantelzorgmakelaar kan helpen.

  • Gehandicaptenparkeerplaats

    Heeft u een lichamelijke beperking en parkeerproblemen nabij uw woning? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij uw woning krijgen.

  • Adviesraad Sociaal Domein

    De adviesraad sociaal domein (voorheen WMO adviesraad) behartigt de belangen van de inwoners met gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente Bernheze

  • Hulpwijzer Bernheze