Mantelzorg

Als iemand langere tijd zorgt voor een partner, een kind of een ander familielid of naaste, dan is diegene mantelzorger. Maar liefst 75% van de zorg thuis wordt vervuld door een mantelzorger. Het is normaal om elkaar te helpen en dat geeft ook voldoening. Maar als de zorg langdurig en intensief is, kan het erg zwaar worden. Dat kan leiden tot persoonlijke problemen, oververmoeidheid of stress.

Mantelzorgers zijn belangrijke mensen, waar de omgeving op rekent. Daarom is het belangrijk dat zij goed in hun vel zitten en de gelegenheid krijgen om aan te geven wat zij van hun omgeving nodig hebben. Er zijn vele mogelijkheden het werk voor de mantelzorger te verlichten. Bijvoorbeeld door de inzet van respijtzorg: dit is vervangende zorg door een vrijwilliger, zodat een mantelzorger iets voor zichzelf kan doen. 

Mantelzorgmakelaar

In Bernheze zijn 3 mantelzorgmakelaars actief. Een mantelzorgmakelaar ondersteunt de mantelzorger. Bijvoorbeeld bij het regelen en organiseren van zorgtaken, het contact met instanties en het gebruikmaken van wettelijke regelingen, maar ook bij het regelen van zorg of ondersteuning.