Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Kunt u in uw dagelijks leven niet meer alles zelf? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking, een verslaving of moeilijkheden thuis? Probeer dit eerst op te lossen met hulp van uw omgeving en/of welzijnsorganisaties. Lukt dit niet? Dan kunt u mogelijk hulp krijgen van de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Deze hulp regelt u zelf

Hulp van de gemeente is een aanvulling op wat u zelf kunt. En wat uw familie, vrienden en buren voor u kunnen doen. Ook kunt u gratis hulp inroepen van bijvoorbeeld onafhankelijke cliëntondersteuners, welzijnsorganisaties, ouderenadviseurs en professionele ondersteuners. U kunt deze vinden via:

Deze hulp regelt de gemeente

Is de hulp uit uw omgeving of via organisaties niet genoeg? Dan kunt u mogelijk hulp krijgen van de gemeente. U kunt de gemeente Bernheze om hulp vragen bij:

De Wmo gaat altijd uit van de goedkoopst mogelijke oplossing.

Eigen bijdrage

Voor ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u mogelijk een eigen bijdrage (het abonnementstarief). Deze is maximaal € 19,00 per maand. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

U betaalt geen eigen bijdrage:

  • voor voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar (behalve bij woningaanpassingen)
  • als u een meerpersoonshuishouden heeft waarvan minimaal 1 persoon nog niet de pensioenleeftijd heeft bereikt
  • als u een inkomen heeft tot 150% van het sociaal minimum
  • voor een regiotaxipas, een rolstoel en een gehandicaptenparkeerkaart

Wet langdurige zorg

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (WLZ)? Dan kunt u geen huishoudelijke verzorging, individuele begeleiding of professionele dagbesteding, rolstoel, scootmobiel, tillift of douchevoorziening aanvragen via de Wmo. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij Zorgkantoor Noordoost Brabant.

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (WLZ), maar woont u nog thuis? Dan kunt u wel bij de Wmo terecht voor bijvoorbeeld een rolstoel, scootmobiel, tillift of douchevoorziening.

Contactformulier wegwijzer

U kunt ook bellen naar wegwijzer: 0412-45 88 88.

Gesprek met de gemeente

Als u een melding heeft gedaan, krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging. Binnen 6 weken nemen wij telefonisch contact met u op. Zonodig maken wij een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens deze afspraak praten we over de hulp die u nodig heeft. We maken afspraken over wat u zelf kunt regelen en welke maatwerkvoorzieningen noodzakelijk zijn in uw persoonlijke situatie. Eventueel vragen wij extern advies aan.

Voorbereiding op het gesprek

  • Vraag een familielid, bekende, onafhankelijke cliëntondersteuner of ouderenadviseur om aanwezig te zijn bij het gesprek.
  • Bij de ontvangstbevestiging ontvangt u ook een persoonlijk plan. Dit kunt u van tevoren invullen. Hierin vertelt u wat uw persoonlijke situatie is, wat u zelf al gedaan heeft. En welke ondersteuning u nog nodig heeft. Dit is niet verplicht, maar kan u helpen tijdens het gesprek. U kunt dit verslag terugsturen naar wegwijzer@bernheze.org of aan ons geven tijdens het gesprek.

Gespreksverslag en Wmo-aanvraag

U ontvangt een verslag met de afspraken die gemaakt zijn tijdens het gesprek. U moet dit verslag ondertekend terugsturen. Hiermee dient u officieel uw Wmo-aanvraag in. Daarna krijgt u binnen 2 weken het officiële besluit toegestuurd. Hierin staat wat er voor u wordt geregeld en wanneer.

Zorg in Natura (ZIN) en/of persoonsgebonden budget (PGB)

U kunt kiezen hoe u de voorziening wilt.

  • Zorg in Natura (ZIN): De gemeente heeft een contract met meerdere zorgaanbieders. U mag meestal zelf een zorgaanbieder kiezen. De gemeente regelt dit voor u, u hoeft daar zelf niets voor te doen. U spreekt wel met de zorgverlener af hoe u de zorg krijgt (maatwerk).
  • Persoonsgebonden budget (PGB): Met een PGB bepaalt u zelf wie uw zorg levert. U sluit zelf met één of meer zorgverleners een overeenkomst en houdt zelf uw administratie bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) doet de betaling rechtstreeks aan de zorgverlener.

Vragen? Bel Wegwijzer

Heeft u vragen over het maatschappelijk ondersteuningsfonds, neem dan contact op met Wegwijzer. Vul het contactformulier in of bel 0412-45 88 88.

Intakeformulier professionals

Bent u als professional betrokken bij een inwoner en heeft deze inwoner extra hulp nodig? Dan kunt u voor de inwoner die u ondersteunt een melding bij de Wegwijzer doen. Het ingevulde formulier (PDF, 162.9 kB) kunt u sturen naar: wegwijzer@bernheze.org