Aanpassingen aan uw woning

Heeft u door ziekte of een beperking problemen bij het normale gebruik van uw woning? En kunt u zelf het probleem niet oplossen? Dan kan de gemeente u mogelijk helpen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meer informatie over de Wmo.

Aanpassingen die u zelf regelt

Ga na wat u zelf kunt doen. Kunt u uw huis anders gebruiken of inrichten zodat het probleem verminderd of opgelost wordt? Of is het mogelijk om te verhuizen? Staat u ingeschreven als woningzoekende?

Sommige aanpassingen, zoals het plaatsen van beugels, een douchezitje of een verhoogd toilet, zijn in principe algemeen gebruikelijk en worden niet vergoed.

Aanpassingen die de gemeente regelt

Via de Wmo kan uw woning aangepast worden met bijvoorbeeld een traplift of verrijdbare douche- of toiletstoel. Of een aanpassing van uw huis als dit noodzakelijk is. Als blijkt dat u niet in uw huis kunt blijven wonen, kunt u mogelijk een tegemoetkoming in de verhuiskosten krijgen.

Een woonvoorziening, woningaanpassing of tegemoetkoming verhuiskosten

Wilt u een aanpassing aan uw woning of een tegemoetkoming in de verhuiskosten bespreken?

Uw vraag aan wegwijzer

U kunt ook bellen naar de gemeente: 0412-45 88 88.

Hulpmiddelen woonvoorzieningen via PGB

U kunt er ook voor kiezen om een woonvoorziening via een persoonsgebonden budget (PGB) zelf te regelen. Lees meer over de voorwaarden voor het PGB.