Hulpmiddelen voor mobiliteit

Kunt u zich door ziekte of een handicap niet (meer) goed verplaatsen in huis of daarbuiten? Vraag dan familie, vrienden of buren om hulp. Lukt dit niet? Dan kan de gemeente u mogelijk helpen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meer informatie over de Wmo.

Hulp die u zelf regelt

Bent u tijdelijk minder mobiel? Dan kunt u hulpmiddelen zoals een rollator of een rolstoel lenen. Dit kan gratis bij:

Of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Hulp die de gemeente regelt

Heeft u langere tijd een hulpmiddel nodig om u te verplaatsen, bijvoorbeeld een rolstoel, scootmobiel of aangepaste fiets? Dan kan de gemeente dit mogelijk regelen vanuit de Wmo. De gemeente heeft een contract met Medipoint en met Kersten Hulpmiddelenspecialist. U krijgt een hulpmiddel in bruikleen.

Kan uw vervoersprobleem niet opgelost worden met bovenstaande hulpmiddelen of vervoer via de Wmo? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op een auto-aanpassing.

Heeft u zelf een tijdelijke voorziening geregeld, maar blijkt u toch langer hulp nodig te hebben? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Wmo.

Hulpmiddel voor mobiliteit aanvragen

Wilt u een hulpmiddel voor mobiliteit aanvragen?

Uw vraag aan wegwijzer

U kunt ook bellen naar de gemeente: 0412-45 88 88.

Hulpmiddelen via PGB

U kunt er ook voor kiezen om zelf een hulpmiddel voor mobiliteit te kopen via een persoonsgebonden budget (PGB). Lees meer over de voorwaarden voor het PGB.