Hulp bij het huishouden

Kunt u vanwege ziekte of een beperking uw huishouden niet goed doen? En kunnen uw huisgenoten de taken niet overnemen? Vraag dan familie, vrienden of buren om hulp. Lukt dit niet? Dan kan de gemeente u mogelijk helpen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meer informatie over de Wmo.

Hulp die de gemeente regelt (Zorg In Natura)

Is de hulp uit uw omgeving niet genoeg? Dan kunt u mogelijk hulp krijgen van de gemeente. Wij regelen hulp bij bijvoorbeeld licht en zwaar huishoudelijk werk en het doen van de was.

De gemeente heeft een contract met meerdere zorgaanbieders. U mag zelf een zorgaanbieder kiezen. Deze kijkt samen met u welke zorg u nodig heeft (maatwerk). U stelt samen een ondersteuningsplan op, dat u beiden ondertekent. Hierin staan de werkafspraken.

U kunt kiezen uit:

Ondersteuning bij Hulp bij Huishouden nodig?

Stel uw vraag aan Wegwijzer. U kunt ook bellen naar de gemeente: 0412-45 88 88.

Tijdelijke aanpassing aantal uren hulp

Heeft u nog een lopende indicatie? En verandert er tijdelijk iets in uw situatie waardoor u meer hulp nodig heeft? Neem dan rechtstreeks contact op met uw zorgaanbieder.

Hulp bij Huishouden aanvragen

Wilt u Hulp bij Huishouden aanvragen of verlenging van uw indicatie?

Uw vraag aan wegwijzer

U kunt ook bellen naar de gemeente: 0412-45 88 88.

Verlenging Hulp bij Huishouden

Hebt u al een indicatie voor Hulp bij Huishouden via de Wmo en loopt deze binnenkort af? En hebt u nog Hulp bij Huishouden nodig? Neem dan ongeveer 6 tot 8 weken voor het aflopen van de indicatie contact op met Wegwijzer. Vul het contactformulier in of bel met 0412-45 88 88.

Hulp bij Huishouden via PGB

U kunt er ook voor kiezen om Hulp bij Huishouden zelf te regelen via een persoonsgebonden budget (PGB). U koopt dan zelf de zorg in bij een professionele zorgorganisatie, een ZZP’er of iemand uit uw omgeving. De hoogte van het PGB is afhankelijk van welke zorgverlener u kiest. Lees meer over de voorwaarden voor het PGB.