Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Beschermd wonen

Kunt u door psychische problemen (tijdelijk) niet zelfstandig wonen? En lukt dat ook niet met hulp van mantelzorg of begeleiding van een (professionele) hulpverlener? Dan kunt u mogelijk (tijdelijk) opgenomen worden in een beschermde woonvorm, waar 24 uur per dag toezicht of ondersteuning in de directe nabijheid is.

Wanneer kunt u beschermd wonen?

  • u bent 18 jaar of ouder
  • u hebt een psychiatrische ziekte
  • u kunt ondanks behandeling en professionele begeleiding niet zelfstandig wonen

Wat moet u zelf betalen?

U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg en begeleiding. U moet ook de kamerhuur zelf betalen.

Komt u niet uit de regio, maar wilt u hier wel beschermd wonen?

Woont u níet in de gemeente Bernheze maar wel in één van de andere regiogemeenten: Boekel, Land van Cuijk, Maashorst of Oss? Neem dan contact op met uw eigen gemeente. Woont u buiten deze regio? Dan kunt u contact opnemen met het Regioteam BWO via 140412.

Verlenging indicatie Beschermd Wonen?

Dan kunt u contact opnemen met het Regioteam BWO via 140412.

Vragen? Neem contact op met Wegwijzer

U kunt een bericht sturen via de blauwe knop hieronder of bellen naar 0412-45 88 88. Een medewerker van Wegwijzer luistert naar uw vraag en helpt u verder. Is er meer nodig? Dan maken we een afspraak voor een gesprek.

Stuur een bericht aan Wegwijzer

Maatschappelijke opvang

Bent u (bijna) dak- of thuisloos? En lukt het niet om zelf een oplossing te vinden? Dan kunt u hulp vragen bij de gemeente. De gemeente heeft verschillende vormen van opvang. Deze vormen samen heten de Maatschappelijke opvang.

Voor wie is Maatschappelijke opvang?

  • u bent 18 jaar of ouder en bent dakloos of dreigt dakloos te worden én
  • door één of meer problemen lukt het u niet om zelf een oplossing te vinden én
  • u verblijft rechtmatig in Nederland en hebt recht op opvang

Vormen van Maatschappelijke opvang

Er zijn verschillende vormen van opvang mogelijk. De belangrijkste zijn:

  • Nachtopvang: dit is acute kortdurende opvang voor mensen die in directe nood zijn en geen slaapplek hebben. Toestemming (een indicatie) vanuit de gemeente is niet nodig. U kunt direct contact opnemen met het Verdihuis in Oss: 0412-63625. Nachtopvang is gratis.
  • Crisisopvang: Dit is opvang in combinatie met professionele begeleiding voor dak- of thuisloze mensen of gezinnen. Het doel is zo snel mogelijk toe te werken naar een passende en stabiele woonplek. Voor deze vorm van opvang hebt u toestemming (een indicatie) van de gemeente nodig. Crisisopvang is niet gratis.

Vragen? Neem contact op met Wegwijzer

U kunt een bericht sturen via de blauwe knop hieronder of bellen naar 0412-45 88 88. Een medewerker van Wegwijzer luistert naar uw vraag en helpt u verder. Is er meer nodig? Dan maken we een afspraak voor een gesprek.

Stuur een bericht aan Wegwijzer