Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Beschermd wonen

Kunt u door psychische problemen (tijdelijk) niet zelfstandig wonen? En lukt dat ook niet met hulp van mantelzorg of begeleiding van een (professionele) hulpverlener? Dan kunt u mogelijk (tijdelijk) opgenomen worden in een beschermde woonvorm, waar 24 uur per dag toezicht of ondersteuning in de directe nabijheid is. Meer informatie over beschermd wonen.

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang is er voor mensen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld door risico’s voor de veiligheid, huiselijk geweld of huisuitzetting. Voor hen wordt een tijdelijke, veilige woonplek en begeleiding daarbij geregeld.

Vragen? Bel gemeente Oss

De gemeente Oss regelt de toegang tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor de regio Brabant Noordoost-Oost. Bel met 14 0412 voor meer informatie.