Begeleiding

Vindt u het door uw ziekte/beperking moeilijk om uw dag in te delen. Of heeft u moeite met het organiseren van dagelijkse activiteiten? Heeft u problemen om mee te doen aan activiteiten of ontmoeten van mensen? Of raakt uw mantelzorger overbelast? Vraag dan familie, vrienden of buren om hulp. Ook zijn er organisaties in uw buurt die u kunnen helpen. Lukt dit niet? Dan kan de gemeente u mogelijk helpen.

Hulp die u zelf regelt

Lukt het niet om hulp te regelen in uw sociale netwerk, dan kunt u contact opnemen met:

Hulp die de gemeente regelt

Heeft u begeleiding nodig? Dan kan de gemeente u mogelijk helpen.

Individuele ondersteuning

Bij individuele ondersteuning helpen we u om zo goed mogelijk uw dag te organiseren en te plannen. Ook helpen we u om inzicht te krijgen in hoe u dagelijkse problemen oplost. Het uitgangspunt is dat deze ondersteuning zo kort mogelijk duurt. We geven u handvatten waarmee u zelf verder kunt. Eventueel kan dat met hulp van uw familie, vrienden, mantelzorgers of organisaties in uw buurt.

Gespecialiseerde dagbesteding

Bent u niet genoeg geholpen met voorzieningen waarvoor u geen Wmo-indicatie nodig heeft? Dan kunt u gespecialiseerde dagbesteding aanvragen. Dan wordt gezorgd voor een zinvolle dagbesteding buitenshuis. U krijgt hulp om activiteiten te ondernemen of mensen te ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan een zorgboerderij waar u een paar dagen per week naar toe gaat. Of aan een andere omgeving waarin u zich prettig voelt. De ondersteuning kan worden gegeven om uw mantelzorgers te ontlasten. Maar doel kan ook zijn om te voorkomen dat u te veel alleen bent.

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf betekent dat u een of meer dagen per week/weekend of in vakanties gaat logeren bij een erkende zorginstelling, bijvoorbeeld een logeerhuis. Het doel is om uw mantelzorgers te ontlasten. Hierdoor kunnen zij u de overige dagen thuis blijven verzorgen en begeleiden. Daardoor kunt u thuis blijven wonen.

Jeugdhulp

Jeugdhulp is gericht op jeugd- en opvoedhulp, geestelijke jeugdgezondheidszorg, zorg voor kinderen met een (verstandelijke) beperking, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling.

Begeleiding aanvragen

Wilt u begeleiding aanvragen of verlenging van uw indicatie?

Uw vraag aan wegwijzer

U kunt ook bellen naar de gemeente: 0412-45 88 88.

Begeleiding via PGB

U kunt er ook voor kiezen de begeleiding zelf te regelen via een persoonsgebonden budget (PGB). U koopt dan zelf de zorg in bij een professionele zorgaanbieder, een ZZP-er of iemand uit uw omgeving. Aan het inzetten van iemand uit uw eigen omgeving zijn wel voorwaarden gesteld. De hoogte van het PGB is afhankelijk van welke zorgverlener u kiest. Lees meer over de voorwaarden voor het PGB (PDF, 92.9 kB).

Aanbieders

De gemeente heeft contracten afgesloten met aanbieders voor individuele ondersteuning individueel, dagbesteding vanuit de Wmo en Jeugd. De medewerker van Wegwijzer gaat samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn en kan meedenken welke zorgaanbieder passend kan zijn.