Meldpunt verplichte ggz

Iemand in uw omgeving met psychische problemen? Bel het meldpunt: 085 - 020 59 35.

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg noodzakelijk. Familie of buren merken vaak als eersten dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig(er) wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Er is een regionaal meldpunt opgezet waarin samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, Veilig Thuis en de familie of de omgeving wordt gewerkt aan een oplossing. Het meldpunt is op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur te bereiken via tel: 085 - 020 59 35.

Bekijk ook de uitlegvideo over de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)

Een acute noodsituatie? Bel dan altijd 112.