Verkiezingen Europees Parlement 6 juni 2024

Op donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing van het Europees Parlement. Hebt u (ook) de Nederlandse nationaliteit, bent u 18 jaar of ouder en woont u in Bernheze? Dan hoeft u geen formulier in te vullen. U bent dan automatisch geregistreerd als kiezer. U ontvangt de stempas dan automatisch via de post. Ga voor de kandidatenlijst naar de website van de Kiesraad.

  Stemmen bij verkiezingen Europees Parlement

  U kunt op 6 juni gaan stemmen voor het Europees Parlement wanneer u:

  • 18 jaar bent of ouder op 6 juni 2024;
  • de Nederlandse nationaliteit hebt;
  • de nationaliteit hebt van een ander land dat meedoet aan de Europese Unie én je voor 23 april 2024 bent geregistreerd als stemmer

  Wat hebt u nodig om te stemmen?

  Om te kunnen stemmen heeft u twee dingen nodig: een stempas en een identiteitsbewijs. Uiterlijk op donderdag 23 mei 2024 ontvangt u de stempas per post. Het adres waar u op 23 april 2024 (de dag van kandidaatstelling) officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u mag stemmen. Op dit adres ontvangt u ook de stempas.

  U kunt stemmen met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland. Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen ook stemmen met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

  Identiteitsbewijs kwijt of gestolen?

  Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing is het toch mogelijk om te stemmen. Deze verklaring vraagt u aan in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken.

  Iemand anders voor u laten stemmen (machtigen)

  Kunt u niet stemmen op donderdag 6 juni 2024, bijvoorbeeld door ziekte, vakantie of werk? Dan is het mogelijk om iemand anders te vragen om namens u te stemmen. Dit heet machtigen. Dit kan op twee manieren: door de achterkant van uw stempas in te vullen (onderhandse volmacht) of door een schriftelijke volmacht aan te vragen bij de gemeente. Hieronder leest u hoe dit werkt.

  Machtigen via de stempas (onderhandse volmacht)

  U machtigt een andere inwoner van Bernheze door deze persoon uw stempas mee te geven.

  • Schrijf de gegevens van de persoon die u wilt machtigen op de achterkant van uw stempas (volmachtbewijs). U ondertekent de achterkant van uw stempas en laat deze ook door de gemachtigde ondertekenen.
  • U geeft de ingevulde en ondertekende stempas mee aan de door u gemachtigde persoon.
  • Bij het stemmen moet de gemachtigde uw identiteitsbewijs laten zien. De gemachtigde mag ook een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien. Bijvoorbeeld op een smartphone of tablet.
  • De gemachtigde moet tegelijk met uw stem, zijn/haar eigen stem uitbrengen. Dit kan voor maximaal twee andere personen
  • Gaat u toch zelf stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt dan uw stempas terug bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u zelf gaan stemmen.
  • Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen (donderdag 6 juni 2024), maar dit mag niet in het stemlokaal.

  Machtigen via machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

  Een schriftelijke volmacht via een machtingsformulier vraagt u aan als:

  • De persoon die u wilt machtigen niet in de gemeente Bernheze woont.
  • U nog geen stempas hebt ontvangen en u daar niet op kunt wachten, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent.
  • U geen geldig identiteitsbewijs hebt en deze niet op tijd kunt aanvragen.

  Iemand machtigen via een machtingsformulier werkt zo:

  • Via een digitaal aanvraagformulier (met DigiD)
  • Download het aanvraagformulier schriftelijke volmacht via de website van de Rijksoverheid (model L8).
  • U vult allebei het formulier in. Eerst de persoon die u wilt machtigen, daarna uzelf. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.
  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier per post naar de gemeente Bernheze, t.a.v. verkiezingen, antwoordnummer 6003, 5384 ZX Heesch.. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 3 juni 2024 voor 17.00 uur door ons zijn ontvangen.
  • Versturen kan ook via e-mail naar verkiezingen@bernheze.org met als onderwerp: 'Schriftelijke volmacht'.
  • De gemachtigde krijgt bij acceptatie van het verzoek een volmacht bewijs thuisgestuurd waarmee hij namens u kan stemmen.
  • U mag niet aan andere kiezers vragen of u voor hen mag gaan stemmen. Dit heet ronselen van volmachten en is strafbaar.

  Stempas niet ontvangen of kwijt?

  Hebt u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt? U kunt een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kan schriftelijk via een formulier (J8) op de website van de Rijksoverheid, digitaal of aan de balie in het gemeentehuis. Maak daarvoor een afspraak.

  • Via een digitaal aanvraagformulier (met DigiD)
  • Schriftelijk: het schriftelijke verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni door ons zijn ontvangen, u kunt dit via e-mail versturen naar verkiezingen@bernheze.org met als onderwerp: 'Stempas'
  • Mondeling (via afspraak): aan de balie van het gemeentehuis kunt u tot woensdag 5 juni 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een vervangende stempas aan te vragen. Maak hiervoor een afspraak. Neem hiervoor uw identiteitsbewijs mee.

  Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas?

  Wilt u op donderdag 6 juni 2024 stemmen in een andere gemeente? Vraag dan een kiezerspas aan. Uw stempas wordt dan omgezet in een kiezerspas. Op de verkiezingsdag geeft u op het stembureau uw kiezerspas en laat u uw identiteitsbewijs zien.

  Belangrijk

  U kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen per verkiezing. Als u de kiezerspas kwijtraakt kunt u geen nieuwe aanvragen. 

  Stemmen als niet-Nederlander

  Hebt u de nationaliteit van 1 van de andere lidstaten van de Europese Unie? Dan kunt u ervoor kiezen om in Nederland te stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

  In het land van herkomst stemmen

  Wilt u stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit hebt? Dan moet u in dat land aangeven dat u wilt stemmen als kiezer in het buitenland. U mag dan niet in Nederland uw stem uitbrengen en u krijgt ook geen stempas. U hoeft dan niets te doen.

  In Nederland stemmen

  Wilt u in Nederland stemmen? Dan kunt u zich op drie manieren hiervoor registreren:

  • Vóór 23 april via post (termijn is inmiddels verstreken).
  • U kunt zich ook digitaal registreren via dit online digitaal formulier. U hebt hiervoor wel een DigiD-inlogcode nodig.
  • U kunt het ingevulde formulier ook persoonlijk inleveren op het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. Dit kan vanaf dinsdag 9 april. U moet dan wel uw geldig legitimatiebewijs laten zien.

  Bent u eerder al als kiezer geregistreerd in Nederland voor een eerdere Europees Parlementsverkiezing, dan hoeft u dat niet nog een keer te doen.

  Voorwaarden

  • U hebt de nationaliteit van een EU-land.
  • U bent 18 jaar of ouder op 6 juni 2024.
  • U woont in de gemeente Bernheze.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

  Vragen of registratie intrekken

  Hebt u vragen over uw registratie? Of heeft u zich eerder in Nederland geregistreerd voor de Europees Parlementsverkiezing, maar wilt u bij de verkiezing in juni 2024 stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit hebt? Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@bernheze.org of bel naar 0412-45 88 88.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over stemmen als EU-burger in het land van afkomst, stemmen vanuit het buitenland of stemmen in een EU-land waar u woont kunt u terecht op de website van elections.europa.eu. De informatie is in diverse talen beschikbaar.

  Alle stembureaus voor iedereen toegankelijk

  Voor kiezers met een beperking is het belangrijk dat stembureaus goed toegankelijk zijn. De gemeente zorgt ervoor dat kiezers met lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.

  Onze stembureaus voldoen aan de normen van toegankelijkheid. Soms doen we dat door tijdelijke maatregelen te treffen. Zo zorgen we bij alle stemlocaties voor een gehandicaptenparkeerplaats. Ook hebben we drempelhulpen die we als tijdelijke oplossing plaatsen bij de verkiezingslocaties.
  Voor mensen met een visuele beperking is er een gesproken kandidatenlijst beschikbaar op onze website. Dove en slechthorende inwoners kunnen gebruik maken van een tolk op afstand. Onze stembureauleden kunnen in het stembureau ook ondersteuning bieden.

  Hebt u hierover nog vragen? Neem dan contact op via e-mail naar verkiezingen@bernheze.org of bel naar 0412 – 45 88 88 en vraag naar team verkiezingen.

  Stemmen vanuit het buitenland

  U verblijft tijdelijk in het buitenland

  Bent u op de stemdag, donderdag 6 juni, tijdelijk in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kan u stemmen via een volmacht of per brief.

  Schriftelijke volmacht

  Bij het stemmen via een volmacht laat u iemand in een Nederlandse gemeente voor u stemmen. Dit heet machtigen. De persoon in Nederland moet zelf ook gaan stemmen. De schriftelijke volmacht kunt u aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt het formulier voor volmacht downloaden via de website van de Rijksoverheid.

  Volmacht per brief

  Het is ook mogelijk om per brief te stemmen vanuit uw tijdelijke adres in het buitenland. Dit kan met een briefstembewijs. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij de gemeente Den Haag. U hebt dan wel een buitenlands postadres nodig waar het briefstembewijs naartoe gestuurd kan worden. De aanvraag moet op zijn laatst vrijdag 10 mei 2024 (23.59 uur Nederlandse tijd) ontvangen zijn door de gemeente Den Haag. Meer informatie leest u op de website van de gemeente Den Haag.

  U verblijft altijd in het buitenland

  Wanneer u niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, dan moet u zich eerst (eenmalig) aanmelden als kiezer in het buitenland. U doet hiervoor een aanvraag bij de gemeente Den Haag via de website stemmenvanuithetbuitenland.nl. Daarna kunt u per brief stemmen of met een kiezerspas (hiervoor moet u wel in Nederland zijn).

  Stemmen per brief

  Wanneer u bent aangemeld als kiezer in het buitenland, dan ontvangt u uw stempapieren per post. Hebt u uw briefstembewijs niet ontvangen of bent u deze kwijt? Vraag dan een vervangend briefstembewijs aan. Dit kan via de website van de gemeente Den Haag.

  Stemmen via een schriftelijke volmacht

  Dit kon tot 25 april. De termijn is inmiddels verstreken.

  Stemmen met een kiezerspas

  Dit kon tot 25 april. De termijn is inmiddels verstreken.

  Plakbeleid en reclame uitingen

  Wilt u een politieke partij onder de aandacht brengen? Hieronder leest u wat daarvoor de mogelijkheden zijn.

  Verkiezingsborden (trotters)

  In aanloop naar de verkiezing voor het Europees Parlement maakt de gemeente Bernheze gebruik van grote verkiezingsborden (trotters). De posters van de politieke partijen worden op doek gedrukt. Politieke partijen worden hiervoor zelf benaderd.

  Locaties verkiezingsborden

  • Net zoals voorgaande jaren plaatst gemeente Bernheze 5 verkiezingsborden (trotters). In elke woonkern staat één bord.
  • Daarom is het in de gemeente verboden om posters te plakken of te plaatsen op objecten in de openbare ruimte, waarvan het eigendom toebehoort aan de gemeente of aan nutsbedrijven. Natuurlijk mag u wel een verkiezingsposter plaatsen op uw eigen terrein.

  Geen reclame in of rondom het stembureau 

  Volgens de Kieswet is reclame maken in en/of rondom een stemlocatie niet toegestaan. Denk hierbij aan het uitdelen van flyers, het aanspreken van kiezers of welke andere vorm van reclame dan ook met als doel kiezers te beïnvloeden. Worden er op de verkiezingsdag toch reclameberichten geplaatst in en/of rondom een stemlocatie, dan moeten deze binnen een uur worden verwijderd. Gebeurt dit niet, dan worden deze verwijderd. De kosten voor verwijdering zijn voor rekening van de overtredende partij.