Scholen en kinderopvang

 • Dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO)

  Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang in Bernheze

 • Leerlingenvervoer

  Een bijdrage in vervoer naar en van school is soms mogelijk voor leerlingen van (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs

 • Terug naar school

  Wanneer je graag terug naar school wilt, kan de Regionale Meld- en Co├Ârdinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) je helpen

 • Scholen

  Een overzicht van scholen in Bernheze

 • Leerplicht en spijbelen

  Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in