Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten van en naar school. Of u hiervoor in aanmerking komt, is afhankelijk van enkele zaken.

Voorwaarden

  • Uw kind woont in Bernheze.
  • Uw kind zit op een school die op meer dan 6 kilometer van het huisadres ligt en dit is de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Het leerlingenvervoer geldt alleen voor de volgende soorten scholen:

  • scholen voor speciaal basisonderwijs;
  • scholen voor basisonderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die niet in Bernheze aanwezig zijn;
  • de regeling geldt niet voor een bepaalde onderwijskundige richting, zoals Jenaplan, Montessori, Dalton of Freinet. Ook niet als u dit als schooladvies voor uw kind heeft gekregen;
  • scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs, voor zover uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap heeft waardoor het niet zelf met het openbaar vervoer of fiets naar school kan.

U komt alleen voor een vergoeding in aanmerking voor de afstand tussen de woning van uw kind en de dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijke school.

In de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer staat uitgebreid uitgelegd wanneer leerlingenvervoer wordt vergoed. U kunt hier de privacyverklaring leerlingenvervoer Bernheze (versie augustus 2023) (PDF, 158.7 kB) bekijken.

De meest passende vervoersvorm

Soms wordt aan een onafhankelijk arts advies gevraagd met welk soort vervoer uw kind het best naar school kan gaan. Hij geeft dit advies na een consult met u en uw kind. Dit kan een gesprek of een lichamelijk onderzoek zijn. De meest passende soort vervoer is niet per se aangepast vervoer (taxibus). Het kan ook de fiets of het openbaar vervoer (met of zonder begeleiding) zijn. De gemeente bekijkt alle aanvragen objectief en nauwkeurig.

Eigen vervoer

U kunt er ook voor kiezen om uw kind zelf te brengen en te halen. In sommige gevallen kunt u dan in aanmerking komen voor een kilometervergoeding.

Aanvragen

Voor het schooljaar 2024-2025 moet u vóór 1 juni 2024 bekostiging leerlingenvervoer aanvragen via dit digitaal formulier aanvragen. Dan is er voldoende tijd om uw aanvraag te beantwoorden en het vervoer te regelen.

Als u de aanvraag na 1 juni indient, dan kan het zijn dat u de vergoeding pas krijgt als het schooljaar al begonnen is. De gemeente beslist namelijk binnen 8 weken of u een vergoeding of vervoer krijgt. U krijgt de vergoeding niet met terugwerkende kracht.

Vraagt u in de loop van het schooljaar leerlingenvervoer aan? Dan krijgt u binnen 8 weken een brief van de gemeente waarin staat of u een vergoeding krijgt.

Eigen bijdrage

Als uw kind een speciale basisschool of een basisschool bezoekt, moet u mogelijk een drempelbijdrage in de vervoerskosten betalen. Dit drempelbedrag is € 633 voor het schooljaar 2024-2025. U moet dit betalen als uw gezamenlijk belastbaar inkomen over 2022 méér is dan € 29.700,-.

Declareren voorgeschoten vervoerskosten

Met dit formulier (PDF, 88.1 kB) kunt u de vervoerskosten die u heeft voorgeschoten voor het leerlingenvervoer declareren. U komt alleen in aanmerking voor een kilometervergoeding wanneer uw aanvraag voor leerlingenvervoer is goedgekeurd door de gemeente Bernheze. U heeft hierover een brief van de gemeente ontvangen.

Wijzigingen doorgeven

Als er tijdens het schooljaar iets verandert, moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan de gemeente. U kunt dit online, door te bellen met 0412-45 88 88, per post of per e-mail via wegwijzer@bernheze.org doen.