Leerplicht en spijbelen

Leerplicht en kwalificatieplicht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Dan móet het kind naar school. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna worden ze ‘kwalificatieplichtig’. Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende naar school moeten. Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 is een startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dat niet.

De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of ouders en leerlingen zich houden aan de Leerplichtwet. Wanneer krijgt u met de leerplichtambtenaar te maken?

  • Spijbelen en ander verzuim.
  • Verlof buiten schoolvakanties van meer dan 10 dagen.
  • Vrijstelling van de Leerplichtwet.

Spijbelen en ander verzuim

Als uw kind te vaak niet op school is zonder geldige reden schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Die onderzoekt waarom een leerling niet naar school komt. De leerplichtambtenaar praat met de leerling, zijn ouders en de school. Als er problemen of conflicten zijn, helpt hij om die mee op te lossen. Waar nodig overlegt hij met buurtnetwerken, zorgteams en hulpverleners. Soms heeft de leerling zelf en/of de ouders schuld aan het schoolverzuim. Dan kan de leerplichtambtenaar de jongere doorsturen naar Bureau Halt voor een taakstraf of een proces-verbaal opmaken.

Verlof buiten schoolvakanties van meer dan 10 dagen

U kunt bij uw school een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties indienen. Aanvragen voor verlof van meer dan 10 dagen worden doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Die beslist of het verlof wordt toegekend. Hij vraagt daarbij ook advies aan school. In de schoolgids staat informatie over het aanvragen van extra (vakantie)verlof.

Vrijstelling van de Leerplichtwet

Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor kinderen niet op een school ingeschreven hoeven te worden. Bijvoorbeeld als een kind langdurig ziek is of psychische klachten heeft. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar.

Meer informatie over de leerplicht

De leerplichtambtenaar van de gemeente Bernheze werkt via het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO). Het RBL BNO is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten in de regio Noordoost-Brabant. Meer informatie over de leerplicht vindt u op de website van de rijksoverheid.

Wanneer u vragen heeft over het aanvragen van (langdurig) verlof, schoolverzuim, toelating en schorsing op school dan kunt u voor advies terecht bij het RBL BNO, telefoonnummer 0412-62 90 70 of e-mail info@rblbno.nl.