Scholen

Op zoek naar een basisschool of middelbare school in Bernheze? Deze kunt u opzoeken via de website scholenopdekaart.nl.

Buitenschoolse opvang

Bent u op zoek naar een buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf in Bernheze? Kijk op www.landelijkregisterkinderopvang.nl voor het actuele overzicht.

Inspectierapporten

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs vindt u de inspectierapporten voor alle scholen. U kunt hier ook zoeken naar scholen buiten Bernheze, bijvoorbeeld speciale scholen.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?

De scholen in onze regio werken samen om passend onderwijs te bieden aan kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Hiervoor zijn zij verenigd in het samenwerkingsverband 3006.

Bij het Ouder en Jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband kunt u informatie en advies krijgen over passend onderwijs voor uw kind. Meer informatie over het steunpunt vindt u op de website www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl.