Wonen

 • Verhuizen

  Verhuizen naar of binnen Bernheze, verhuizen uit en naar het buitenland en geheimhouding persoonsgegevens

 • Vrije bouwkavels

  Op verschillende locaties in Bernheze komen nieuwe woningen

 • Nieuwbouw

  Nieuwbouwwoningen in Bernheze

 • Huurwoningen

  Een woning huren in Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode of Vorstenbosch

 • Verhuur leegstaande woning

  Als u een leegstaande woning te koop heeft, kunt u die in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente

 • Hondenuitlaatplaatsen

  Bekijk de losloopplaatsen en hondenuitlaatstroken in Bernheze per plaats

 • Bestrijding plaagdieren

  De gemeente bestrijdt ongedierte niet bij particulieren. Voor overlast op eigen terrein kunt u een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen

 • Als de sirene gaat

  Als er direct gevaar is door een ramp of noodsituatie, wordt u gewaarschuwd door de sirene, NL-Alert en/of een geluidswagen. Volg de instructies op. Blijf op de hoogte via radio, tv, internet, Twitter

 • Kernbeleid veiligheid

  De gemeente Bernheze gebruikt de methodiek Kernbeleid Veiligheid om veiligheidsthema's aan te pakken

 • Inburgering

  Nederlandse taal en cultuur leren

 • Buurt WhatsApp

  Start met uw buren in de straat een WhatsApp-groep zodat u elkaar via WhatsApp attent kunt maken op zaken die in uw buurt spelen

 • Verkoop reststroken

  Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant van een perceel liggen en eigendom zijn van de gemeente.

 • Woonvisie 2016-2021

  Informatie over de visie op wonen 2016-2012. Woningbouw op basis van woningbehoefte en woonwensen.

 • Dorpsraden

  Dorpsraad Vorstenbosch, Stichting Kerncommissie Loosbroek, Stichting Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther, Stichting Dorpsraad Nistelrode, dorpsontwikkelingsplannen