Wonen

 • Vrije bouwkavels

  Op verschillende locaties in Bernheze komen nieuwe woningen

 • Starterslening

  Bent u van plan een woning te kopen dan komt u mogelijk in aanmerking voor een starterslening.

 • Verhuur leegstaande woning

  Als u een leegstaande woning te koop heeft, kunt u die in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente

 • Verkoop reststroken

  Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant van een perceel liggen en eigendom zijn van de gemeente.

 • AED

  Snelle reanimatie is van levensbelang. Het is daarom belangrijk om te weten waar in uw directe omgeving een AED hangt.

 • Inburgering

  Nederlandse taal en cultuur leren

 • Collectief particulier opdrachtgeverschap

  Bij collectief particulier opdrachtgeverschap zijn de toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouwproject

 • Wet kwaliteitsborging bouwen

  Op 1 januari 2023 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in werking. Deze wet moet gaan zorgen voor minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw. De gemeente Bernheze loopt bij eenvoudige bouwprojecten al vooruit op deze wet.