Wonen

 • Nieuwbouw

  Heesch | Heeswijk-Dinther | Loosbroek | Nistelrode | Vorstenbosch

 • Huurwoningen

  Informatie over huurwoningen in gemeente Bernheze en uitleg over de Wet Goed Verhuurderschap; ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen.

 • Grondtransacties

  De voorgenomen verkoop en/of verpachting van grond, landbouwgrond en bouwgrond. Ook uitgifte van weides, tuinen en reststroken.

 • Verkoop reststroken

  Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant van een perceel liggen en eigendom zijn van de gemeente.

 • AED

  Snelle reanimatie is van levensbelang. Het is daarom belangrijk om te weten waar in uw directe omgeving een AED hangt.

 • Inburgering

  Nederlandse taal en cultuur leren

 • Collectief particulier opdrachtgeverschap

  Bij collectief particulier opdrachtgeverschap zijn de toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouwproject

 • Wet kwaliteitsborging bouwen

  Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in werking. Deze wet moet gaan zorgen voor minder gebreken bij bouwplannen.

 • Opvang vluchtelingen

  Informatie over opvang vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, ontheemden uit Oekraïne en crisisnoodopvang.