Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s)

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van mensen die getroffen worden door een hartstilstand. De AED analyseert de hartactie van het slachtoffer en geeft gesproken instructies aan de hulpverlener ter plaatse. Indien nodig kan het apparaat een een elektrische schok toedienen. Hoe sneller je de AED inzet, hoe groter de overlevingskans.

Lokaties AED's in Bernheze

Samen met de EHBO-verenigingen binnen onze gemeente, hebben wij ervoor gezorgd dat op de onderstaande locaties AED’s hangen:

Voor deze AED’s geldt:

  • 24/7 beschikbaar
  • Periodiek wordt controle en onderhoud uitgevoerd
  • Bij de keuze voor de locaties hebben we de richtlijnen van de Hartstichting gevolgd (1 per 500 meter binnen bebouwde kom en 1 per 1250 meter buiten de bebouwde kom)
  • Aangemeld bij Hartslagnu.nl, dit is een landelijk reanimatie oproep systeem van burgerhulpverleners en AED’s

AED’s van particulieren en bedrijven

Ook AED’s van particulieren en bedrijven kunnen ingezet worden. Op de website van Hartslagnu.nl kunt u zien of in uw buurt een AED aanwezig is.

Als gemeente schaffen we geen AED’s aan voor particulieren en bedrijven. Wel kunnen we, onder voorwaarden, een AED onderhouden. Hiervoor kijken wij naar de onderstaande dingen:

  • Of er een andere AED binnen 500 meter beschikbaar is
  • Of de AED 24/7 beschikbaar is
  • Hoe oud de AED is

Als u hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met Kim de Vroome via k.de.vroome@bernheze.org.

Heeft u een AED moeten gebruiken?

Dan is het belangrijk dat de AED zo snel mogelijk weer gebruiksklaar wordt gemaakt. Hiervoor hebben wij afspraken met BTB in Uden gemaakt. U kunt zelf contact opnemen met BTB (dagelijks bereikbaar via 0413-368 777. Kies buiten kantoortijden optie 1 of meld dit aan de gemeente op werkdagen via 0412 45 88 88.

Reanimatie / AED cursus

Om bij een hartstilstand snel hulp te kunnen verlenen, is kennis over reanimatie en het gebruik van een AED zeer wenselijk. De EHBO verenigingen in Bernheze bieden hiervoor diverse cursussen aan tegen een gereduceerd tarief. Voor meer informatie kunt u kijken op de websites van onze EHBO verenigingen:

Meer informatie?

Voor meer informatie over de AED kunt u kijken op de website Hartslagnu.nl.