Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s)

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Het AED apparaat geeft gesproken instructies over wat te doen totdat er een professionele hulpverlener is.

AED-locaties in Bernheze

Samen met onze EHBO-verenigingen hebben wij als gemeente een basisnetwerk van AED’s gerealiseerd. De AED’s in dit netwerk zijn 24/7 beschikbaar en worden periodiek gecontroleerd en onderhouden.

Hartslag.Nu

Bij het bepalen van de locaties van de AED’s in onze gemeente hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de landelijke richtlijnen van Hartslag.Nu. Dit is een landelijk reanimatie oproepsysteem van burgerhulpverleners en AED’s. Hiermee vergroten wij de kans dat er snel een (burger)hulpverlener met AED ter plaatse kan zijn.

Naast ons basisnetwerk van AED’s zijn er ook AED’s van particulieren en bedrijven die ingezet kunnen worden. Wilt u kijken of er in uw buurt een AED aanwezig is, dan kunt u de website van Hartslag.Nu raadplegen. Hier staan AED’s die door derden gebruikt kunnen worden geregistreerd.

Aanschaf AED

Als gemeente schaffen wij geen AED’s aan voor particulieren en bedrijven. Wel kunnen wij, onder voorwaarden, een AED in onderhoud nemen. Hiervoor stellen wij onder andere eisen aan:

  • De locatie waar de AED komt te hangen in relatie tot de huidige dekking
  • 24/7 beschikbaarheid.
  • De leeftijd van de AED.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim de Vroome via k.de.vroome@bernheze.org.

Noodzaak kennis reanimatie

Om bij een hartstilstand snel hulp te kunnen verlenen, is kennis over reanimatie en het gebruik van een AED zeer wenselijk. De EHBO- verenigingen in Bernheze bieden hiervoor diverse cursussen aan tegen een gereduceerd tarief. Voor meer informatie kunt u kijken op de websites van onze EHBO verenigingen:

Heeft u een AED moeten gebruiken?

Dan is het belangrijk dat de AED zo snel mogelijk weer gebruiksklaar wordt gemaakt. Hiervoor hebben wij afspraken met BTB Fire & Medical Support in Uden gemaakt. U kunt zelf contact met hen opnemen via telefoonnummer (0413) 368 777 (dagelijks bereikbaar) of dit doorgeven aan de gemeente via telefoonnummer (0412) 45 88 88 (ma t/m vr).

Meer informatie

Meer informatie over AED’s en burgerhulpverlening vindt u op de website hartslagnu.nl.