Wet kwaliteitsborging bouwen

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in werking. Deze wet moet gaan zorgen voor minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw. De gemeente Bernheze loopt bij eenvoudige bouwprojecten al vooruit op deze wet.

Wat is de Wkb?

De bedoeling van de Wkb is dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren. Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs gaan controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers. Degene die de vergunning heeft voor het bouwproject moet de kwaliteitsborger inhuren.

De nieuwe wet gaat gefaseerd in. Per 1 januari 2024 wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten in de Wkb-gevolgklasse 1. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Na een evaluatie over enkele jaren volgen zeer waarschijnlijk de grotere bouwprojecten zoals appartementencomplexen in Wkb-gevolgklasse 2. In Bernheze worden eenvoudige bouwprojecten nu al behandeld volgens de Wkb. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verbouwing, een aanbouw, het plaatsen van een schuurtje of berging en het bouwen van een grondgebonden woning.

Veranderingen Wkb

De belangrijkste veranderingen door de Wkb op een rij:

 • Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.
 • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
 • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.
 • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Vanaf 1 januari 2024 keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
 • Wanneer de kwaliteitsborger een probleem ziet, kan de gemeente in overleg de bouw stilleggen.

Wat moet u doen als u gaat (ver)bouwen voor 1 januari 2024?

De gemeente komt eenvoudige projecten tijdens de bouw niet meer controleren. Wij vragen aan de aanvrager en bouwbedrijven om de bouwkwaliteit van hun werk zelf nog beter te controleren, vast te leggen en aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan alle eisen. Dit dossier moet ten allen tijde beschikbaar zijn. Heeft u onlangs een vergunning ontvangen voor een eenvoudig bouwproject? In de voorschriften van de vergunning kunt u lezen wat er van toepassing is op uw project. Op de website van de rijksoverheid vindt u een video met een stappenplan.

Dit betekent concreet:

 • Uw constructeur moet een vier-ogen principe toepassen. De gemeente controleert constructieve documenten enkel nog op aanwezigheid, deze worden niet meer inhoudelijk getoetst.
 • De gemeente komt niet meer langs voor een bouwcontrole. Het blijft wel verplicht om door de gemeente te laten controleren als het bouwwerk uitgezet is. Meld dit 5 werkdagen voordien aan de gemeente.
 • De vergunninghouder/aannemer moet de wapeningscontrole voor de betonstort zelf uit (laten) voeren door een deskundig persoon (eigen constructeur).
 • Documenten moeten nog steeds compleet aangeleverd worden. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning kunt u in de voorschriften lezen of en welke documenten er later nog ingediend moeten worden.
 • Alle aanvullend in te dienen constructieve documenten, zoals bijvoorbeeld wapeningstekeningen en berekeningen van de breedplaatvloeren, dienen te zijn voorzien van een ‘AKKOORD’-stempel van uw projectconstructeur.
 • Aan de later in te dienen documenten hangen termijnen. ‘’Bijvoorbeeld 3 weken voor start van de betonstort dienen de wapeningsdocumenten aangeleverd te worden.’’ Wanneer dit niet tijdig aangeleverd wordt, dan is het eerder starten op eigen risico van de initiatiefnemer/aannemer en kan dit een bouwstop tot gevolg hebben.

Vanaf 1 januari 2024

Tot 1 januari 2024 controleert de gemeente dus in principe niet meer bij Wkb-gevolgklasse 1. Vanaf 1 januari 2024 moet u bij alle bouwprojecten onder gevolgsklasse 1 een onafhankelijke kwaliteitsborger inhuren om de diverse controles te doen. Bij grotere bouwprojecten onder Gevolgklasse 2 en hoger blijft de gemeente bouwtoezicht uitvoeren.

Proefprojecten

In de gemeente Bernheze werd in 4 proefprojecten al volop geoefend met de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouwen. In de proefprojecten werd duidelijk dat de nieuwe wet de afgesproken kwaliteit meer en beter inzichtelijk maakte. In deze video laat de gemeente Bernheze samen met Bouwbedrijf Van de Ven en Borgings Combinatie Nederland B.V. zien wat het oplevert om met proefprojecten aan de slag te gaan.

Meer informatie

www.stichtingibk.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en wonen via 0412-45 88 88 of via bouwenenwonen@bernheze.org