Starterslening

Bent u van plan een reguliere woning te kopen met een koopprijs tot € 301.000,- een energie neutrale woning tot € 305.000,- of een Nul-op-de-Meter woning tot € 310.000,-? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een starterslening. Een starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat u zelf kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is een tweede hypotheek en daarmee een aanvulling op uw eerste hypotheek. De hoogte van de lening is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, maar is maximaal 20% van de kooprijs of koop-aanneemsom tot maximaal € 30.000,-.

Hoe werkt de Starterslening?

De Starterslening beweegt mee met uw inkomen. De eerste 3 jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Daarna kunt u uw inkomen laten hertoetsen om de actuele betaalcapaciteit vast te stellen. Eventuele nieuwe ruimte in uw inkomen wordt gebruikt om eerst rente en daarna aflossing op de lening te voldoen. Ook na het 6e, het 10e en het 15e jaar is weer een inkomenstoets mogelijk. Meer informatie vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Aanvragen Starterslening

  1. Vul het aanvraagformulier Starterslening in. Voeg een kopie van uw paspoort of identiteitskaart toe.
  2. Op basis van dit formulier besluit de gemeente of u wel of niet in aanmerking komt voor een Starterslening. Zo ja, dan ontvangt u een toewijzingsbesluit.
  3. Via de website van SVn vraagt u online de Starterslening aan. Voeg de documenten toe die op de checklist en het toewijzingsbesluit staan. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag, dan kan kan SVn u persoonlijk helpen.
  4. SVn stelt na ontvangst van uw aanvraag op basis van een (autonome) financiële toets, de definitieve hoogte van de Starterslening vast.

Hoogte Starterslening

De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente Bernheze. Twijfelt u of de Starterslening bij u past? Of heeft u behoefte aan advies over het effect van de lening op uw financiële situatie? Ga dan voor advies naar een financieel adviseur.

Voorwaarden Bernheze

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U (en uw partner) koopt/verkrijgt voor de eerste keer een eigen woning én u (en uw partner) bent/zijn op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal 18 jaar.
  • U (en uw partner) koopt/verkrijgt een bestaande of nieuwe woning in de gemeente Bernheze met een maximale koopprijs of koop-/aanneemsom van € 301.000,-.
  • Wanneer u een energie neutrale woning koopt geldt er een extra opslag van € 10.000,- op de € 301.000,-. Een energie neutrale woning heeft een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0 en houdt in dat de woning evenveel energie opwekt als dat nodig is voor de installaties van het gebouw (bijvoorbeeld verwarming en ventilatie).
  • Wanneer u een Nul-op-de-meter (NOM) woning koopt geldt er een extra opslag van € 15.000,- op de € 301.000,-. Een NOM woning krijgt een energieprestatiegarantie van minimaal 10 jaar bij oplevering van de woning. Dit type woning wekt evenveel energie op als dat door de installaties van het gebouw worden gebruikt en door een gemiddelde gebruiker worden verbruikt (Wasmachines, koelkast en computer).
  • U (en uw partner) gaat de woning zelf bewonen.

Kosten Starterslening

SVn brengt afsluitkosten in rekening. De afsluitkosten voor de Starterslening zijn € 750,-, ongeacht de hoogte van de lening.De hertoetskosten bedragen € 155,-. De afsluitkosten worden ingehouden op uw totale leenbedrag. Meer informatie treft u aan op de website van de SVn.

Meer informatie nodig?

Stuur een e-mail naar de gemeente, bouwenenwonen@bernheze.org. Wilt u een afspraak maken? Bel dan naar 0412-45 88 88.
Of bekijk de verordening.