Opvang vluchtelingen Bernheze

Vrijwel alle gemeenten in Nederland vangen vluchtelingen op. Gemeenten in het hele land krijgen van de rijksoverheid verschillende taakstellingen. In de regio Brabant Noordoost werken we goed samen om deze taak te volbrengen. Op deze pagina staat informatie over asielzoeker, statushouders, Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen en over Ontheemden (mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne).

Wat betekent vluchtelingen opvangen voor Bernheze?

Het aantal mensen dat wordt opgevangen in onze gemeente is veranderd. Gemeente Bernheze heeft per 1 januari 2024 de volgende taakstellingen:

  • 116 asielzoekers (is voorlopig bijgesteld naar 201)
  • 38 statushouders
  • 4 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (gaat naar 11)
  • 186 Ontheemden uit Oekraïne (gaat naar 231)

Belangrijk om te vermelden dat deze aantallen niet in beton gegoten zijn, de opgegeven aantallen kunnen bij gewijzigd beleid of calamiteiten tussentijds door het Rijk worden bijgesteld.

Contact en meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Bernheze via telefoonnummer 0412 - 45 88 88 of stuur een e-mail naar opvang@bernheze.org.