Algemene informatie opvang vluchtelingen

Mensen uit Oekraïne (ontheemden)

Ontheemden zijn mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne met een aparte status. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) geeft vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op opvang en medische zorg. Maar ook op onderwijs voor minderjarige kinderen. De RTB geeft ook de mogelijkheid om te werken. Meer informatie staat op de website van Rijksoverheid.nl.

Op verschillende plekken in onze gemeente worden Ontheemden bij inwoners gehuisvest en opgevangen, dit noemen wij Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Meer informatie staat op de website van Rijksoverheid; Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO).

Daarnaast vangt de gemeente op meerdere plekken groepen Ontheemden op. Op dit moment is dat op de Tramplein (voormalig RABO kantoor) in Nistelrode. Op dit moment is de taakstelling 186 ontheemden. Op 1 januari 2025 wordt de taakstelling voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) 231. Er zijn verschillende panden in ontwikkeling waar we ook Ontheemden gaan opvangen. Als hier meer over te vertellen is, verschijnt er informatie op deze pagina.

U vindt ook informatie verzameld op onze webpagina over opvang Oekraïne.

Crisisnoodopvang (ontheemden)

De staatssecretaris heeft eind 2023 een tekort aan plekken aangegeven voor de noodopvang van Ontheemden. De gemeente Bernheze heeft haar verantwoordelijkheid genomen om tijdelijk een crisisnoodopvang (CNO) voor 200 Ontheemden te realiseren voor de regio Brabant-Noord Oost. De CNO is gevestigd op de Zandkant 6c in Heeswijk-Dinther.

Asielzoekers

Asielzoekers zijn mensen die hun eigen land hebben verlaten vanwege oorlog, vervolging, of andere problemen. Ze vragen vervolgens in een ander land, zoals Nederland, om bescherming en onderdak. Het Centraal Orgaan opvang (COA) asielzoekers biedt in verschillende gemeenten in Nederland opvang, veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding.

De gemeente Bernheze heeft aan de opvangorganisatie COA gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor de realisatie van een kleinschalig asielzoekerscentrum in Bernheze. Het aantal asielzoekers dat de gemeente Bernheze volgens de taakstelling van de Spreidingswet moet opvangen, is voorlopig 201. Tot 1 november 2024 zijn deze cijfers nog niet definitief. Dat zijn ze pas nadat ze regionaal zijn afgestemd. Dat aantal (201) is inclusief 17 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV).

Tot 1 november 2024 is er gelegenheid om afspraken te maken met de gemeenten in onze regio. Het is namelijk mogelijk om onderling taakstellingen uit te wisselen.

Tijdens het overleg aan de Provinciale regietafels staat de autonomie van de gemeenten centraal. De gemeenten kijken samen naar de mogelijkheden en komen zo tot een verdeling van opvangplaatsen die past bij de lokale omstandigheden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de huisvesting van vergunninghouders en ontheemden uit Oekraïne. De komende periode (feb-nov) gaan we dus gebruiken om regionaal afspraken te maken over de verdeling van opvangplaatsen.

U vindt ook informatie verzameld op onze webpagina Opvang asielzoekers in Bernheze.

Statushouders

Statushouders zijn asielzoekers die van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) een status hebben ontvangen. Statushouders worden gekoppeld aan een gemeente die hen verwelkomen als nieuwe burger en bieden hun een woonruimte. Met het nieuwe adres start het proces van inburgering. De taakstelling van de gemeente Bernheze is voor het eerste half jaar van 2024 is 38.

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Op dit moment vangen we in gemeente Bernheze 4 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV-ers) op. Behalve woonruimte organiseren we met veel partners ook de dagelijkse zorg voor deze AMV-ers en denk bijvoorbeeld ook aan onderwijs. Vanaf 1 juli 2024 is onze taakstelling dat er 7 AMV-ers bijkomen. We zoeken nu met partners hoe we hen goed kunnen huisvesten en opvangen met goede zorg.

Vragen en meer informatie

Hebt u vragen over de opvang van vluchtelingen? Dan kunt u bellen naar 0412 - 45 88 88. Of stuur uw vraag via e-mail naar opvang@bernheze.org.