Veiligheid

 • Buurt WhatsApp

  Start met uw buren in de straat een WhatsApp-groep zodat u elkaar via WhatsApp attent kunt maken op zaken die in uw buurt spelen

 • Meld Misdaad Anoniem

  Onafhankelijke meldpunt voor anonieme informatie over criminaliteit en misdaad. Het meldpunt is z via 0800-7000. U kunt uw melding ook online doen via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden

 • Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

  De BOA is een medewerker van de gemeente, die een belangrijke rol heeft bij het toezicht op de leefbaarheid van onze gemeente en het aanpakken van ergernissen in uw woonomgeving.

 • Samen voor een veilige buurt

  De aanpak van ondermijning is niet iets van de overheid alleen, ook inwoners spelen hierin een rol. We moeten het samen doen. Samen werken we aan een veilige omgeving een veilige buurt. Georganiseerde criminaliteit is geen ver van je bed show. Het kan in iedere buurt plaatsvinden. Misdaad loont niet. Signalen zijn eenvoudig te herkennen.

 • Wees voorbereid op calamiteiten

  Als er direct gevaar is door een ramp of noodsituatie, wordt u gewaarschuwd door de sirene, NL-Alert en/of een geluidswagen. Volg de instructies op. Blijf op de hoogte via radio, tv, internet, Twitter

 • Melding criminaliteit

  Ziet u iets wat niet deugt of wat lijkt op crimineel gedrag? Een drugsdeal bijvoorbeeld tussen twee auto's op een parkeerplaats of een woning waar officieel niemand woont, maar waar toch vaak mensen in en uit lopen? Aarzel niet, maar meld het ons.

 • Cameratoezicht

  Cameratoezicht is een instrument dat in een mix aan maatregelen bijdraagt aan vergroting van de veiligheid.

 • Risico’s steekwapens

  Bespreek met jongeren de risico’s van wapenbezit. Dat kan op school, via jongerenwerk, maar ook door ouders of andere familieleden.