Veiligheid

 • Buurt WhatsApp

  Start met uw buren in de straat een WhatsApp-groep zodat u elkaar via WhatsApp attent kunt maken op zaken die in uw buurt spelen

 • Meld Misdaad Anoniem

  Geef anoniem uw melding door over misdaad en criminaliteit. Via 0800-7000. Of online doen via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden

 • Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

  De BOA is een medewerker van de gemeente. Hij houdt toezicht op de leefbaarheid. En pakt ergernissen in uw woonomgeving aan.

 • Risico’s steekwapens

  Bespreek met jongeren de risico’s van wapenbezit. Dat kan op school, via jongerenwerk, maar ook door ouders of andere familieleden.

 • Digitale veiligheid

  Op maandag 19 september organiseerde de politie met de gemeente Bernheze een informatieavond over (digitale) veiligheid. Hoe bewust ben je als het gaat om digitale oplichtingspraktijken?

 • Wees voorbereid op calamiteiten

  Als er direct gevaar is door een noodsituatie, wordt u gewaarschuwd door sirene, NL-Alert en/of een geluidswagen. Volg de instructies op. Blijf op de hoogte.

 • Melding criminaliteit

  Ziet u iets wat niet deugt of wat lijkt op crimineel gedrag? Een drugsdeal tussen twee auto's. Aarzel niet, maar meld het ons.

 • Samen voor een veilige buurt

  De aanpak van ondermijning is niet iets van de overheid alleen, ook inwoners spelen hierin een rol. Samen werken we aan een veilige omgeving een veilige buurt

 • Verhuurovereenkomst buitengebied

  Wilt u een (vrijkomend) agrarisch gebouw of een perceel dat verhuren? Gebruik de model-huurovereenkomst van ZLTO en Taskforce-RIEC met de gemeente, de politie en het OM.