Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

U bent ze vast al eens tegengekomen bij u in de wijk of straat: de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). De BOA is een medewerker van de gemeente, die een belangrijke rol heeft bij het toezicht op de leefbaarheid van onze gemeente en het aanpakken van ergernissen in uw woonomgeving.

Onze BOA’s houden toezicht op:

  • parkeren en verkeer rond scholen
  • hondenbeleid
  • verkeersdoorstroming en veiligheid
  • jeugdgroepen in de openbare ruimte
  • zwerfvuil
  • afval- en drugsdumpingen
  • naleven van de Alcoholwet (leeftijdsgrenzen en vergunningen)
  • illegale en onveilige bewoning, mensenhandel
  • een leefbare leefomgeving

Bijzondere bevoegdheden

De BOA-taken zijn niet gelijk aan die van de politie, maar de BOA’s en politie werken wel nauw samen en treden waar nodig gelijktijdig op. Een BOA heeft 'bijzondere bevoegdheden', zoals opsporingsbevoegdheid, boetes uitschrijven, verdachten aanhouden en identiteitscontrole.

Toezicht

Het toezicht van de BOA vindt overdag, maar ook ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden plaats. Natuurlijk is het niet mogelijk en ook niet gewenst om permanent toezicht te houden; controles blijven daarom altijd een momentopname.

Iets melden

U kunt de BOA aanspreken over zaken die u in uw woonomgeving als overlast ervaart. Zij staan u graag te woord en kunnen dan de juiste instanties inschakelen en voor uw probleem of ergernis een oplossing zoeken. Hoe meer informatie de gemeente over de overlast heeft, hoe gerichter en effectiever zij daarop kan controleren en handelen. Alleen daarom al is het belangrijk overlast te blijven melden. Gezamenlijke inspanningen bieden de beste kansen om overlast aan te pakken. U kunt overlast of iets dat stuk is of opgeruimd moet worden melden op de website van de gemeente

Maar u kunt ook bellen met de gemeente, telefoonnummer 0412-45 88 88.