Verhuurovereenkomst buitengebied

Heeft u een (vrijkomend) agrarisch gebouw of een perceel dat u wilt verhuren? Dan kunt u gebruik maken van een model-huurovereenkomst die de ZLTO en Taskforce-RIEC in samenwerking met de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie aanbieden.

Weerbaarheid versterken

De overeenkomst is opgesteld om de weerbaarheid van inwoners en ondernemers tegen ondermijnende criminaliteit te versterken. Criminelen maken voor hun illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven. Zo raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd. Dat zorgt voor onveilige situaties. een voorbeeld kan zijn een drugslab in een gebouw dat u verhuurt.

Inhoud model-huurovereenkomst

In deze overeenkomst staan voorwaarden. Zo moet degene die het pand verhuurt minimaal 4x per jaar alle ruimten controleren en de bevindingen vastleggen, inclusief foto's. Daarmee wordt de kans kleiner dat er criminele activiteiten plaatsvinden. Daar staat tegenover dat er geen of minder zware bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen tegen u worden getroffen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verhuurovereenkomst? Kijk dan op Veilig buitengebied (zlto.nl).

Lees het nieuwsbericht op onze website Weerbaarheid buitengebied