Inburgering

Op 1 januari 2022 is de nieuw Wet inburgering ingegaan. De gemeente is voor iedereen die op of na 1 januari 2022 begint met inburgeren verantwoordelijk.

Doel van de nieuwe wet

Het doel van de nieuwe wet is dat u als inburgeraar zo snel mogelijk kunt meedoen in Nederland. En dat u ook zo snel mogelijk werk vindt.

De gemeente Bernheze:

  • gaat inburgering plichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering
  • maakt met iedere inburgeraar een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. Iedereen krijgt zo een inburgering op maat
  • stelt tijdens een ‘brede intake’ de leerroute vast. En adviseert over een passende onderwijsinstelling.

Inburgering plichtige nieuwkomers leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij sneller meedoen aan de Nederlandse samenleving. En hebben zij betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Een combinatie van Nederlands leren en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van.