Inburgering

Als u verplicht of vrijwillig wilt inburgeren, moet u dit zelf regelen. Meer informatie over inburgeren vindt u op www.inburgeren.nl

Wet inburgering

In de Wet Inburgering staat dat mensen die in Nederland willen komen wonen, verplicht op de hoogte moeten zijn van de Nederlandse cultuur en taal. Om de Nederlandse cultuur te leren kennen moet daarom een inburgeringcursus gevolgd worden. De inburgeringsplicht is voor mensen van 16 tot 65 jaar.