Woonvisie

Op 2 november 2021 heeft het college besloten de woonvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad de woon-visie vastgesteld.

Tegelijk heeft het college enkele ondersteunende notities vastgesteld.

Naast de woonvisie heeft de gemeenteraad twee moties aangenomen:

Het college zal deze moties in de loop van 2022 beantwoorden.

Proces

Het proces van de woonvisie zag er als volgt uit.

 • 31 mei
  Start: raadsbijeenkomst: Aan de hand van 10 thema’s informeren ambtenaren en partijen uit de samenleving de raad op actuele thema’s in het beleidsveld wonen. De raad stelt vragen en levert input, geeft ideeën terug. Zo ontstaan de eerste ideeën en aandachtspunten voor de woonvisie.
 • 30 juni
  Presentatie Woningmarktonderzoek: Hoeveel woningen moet de gemeente bouwen? Welk soort woningen moet de gemeente bouwen? En waar? Het onderzoek geeft antwoord op deze vragen. De presentatie vindt plaats voor de dorps- raden en partijen uit de samenleving. Klik hier voor de presentatie (PDF, 892.7 kB) en het verslag (PDF, 176.0 kB).
 • Juli en augustus
  Gemeente stelt concept-woonvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma op
 • Eerste helft september
  Gemeente maakt concept-woonvisie en concept-uitvoeringsprogramma gereed voor gesprekken met stakeholders
 • Tweede helft van september en eerste helft oktober
  Gesprekken met kleine groepen stakeholders: reactie op concept-woonvisie en concept-uitvoeringsplan
 • Tweede helft oktober
  Afronden woonvisie
 • Tweede helft oktober tot en met december 2021
  Besluitvorming: college en gemeenteraad zijn aan zet.