Woonvisie

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad de woon-visie vastgesteld.

Naast de woonvisie heeft de gemeenteraad twee moties aangenomen:

Het college zal deze moties later beantwoorden.

Kader woningprijzen 2024

De gemeente Bernheze heeft op 14 december 2023 de Doelgroepenverordening Bernheze vastgesteld. Hierin staat onder andere hoe duur nieuwbouwwoningen in de gemeente mogen zijn. Ieder jaar kijken we of de prijzen nog actueel zijn en aansluiten bij de markt. De prijzen blijven geldig tot er nieuwe zijn vastgesteld.

Binnen de gemeente willen we voldoende betaalbare koopwoningen bouwen. Daarom hebben we verschillende categorieën vastgesteld. Ontwikkelaars moeten ervoor zorgen dat de woningen die zij willen bouwen aan deze eisen voldoen. Wij toetsen hun plannen dan ook aan onze woonvisie. Bij verkoop/ verhuur van nieuwbouwwoningen staan onderstaand de maximale prijzen die zij mogen vragen. Als de nieuwe woning extra energiezuinig is, mag de verkopende partij hier 10.000 of 15.000 euro bij optellen.

Overzicht type woning, minimale gebruiksoppervlakte en maximale verkoop/verhuurprijs
Type woning Minimale gebruiksoppervlakte Maximale verkoopprijs
Sociale koopwoning * 50 m2 € 301.000
Betaalbare koopwoning 60 m2 € 363.000
Sociale huurwoning 50 m2
Middeldure huurwoning 60 m2
Opslag verkoopprijzen:
Energie neutrale woning + € 10.000
Nul-op-de-Meter woning + € 15.000

Aanvullende eisen Sociale Koopwoning *

Als u een sociale koopwoning koopt, moet die woning een paar dingen hebben. Een keuken die u meteen kunt gebruiken, een badkamer die u meteen kunt gebruiken en, als het kan, een apart toilet. De verkoper mag u ook een bon geven voor de keuken en de badkamer. Met die bon kunt u een simpele keuken en badkamer kiezen. De gemeente maakt afspraken met de bouwer om te zorgen dat uw woning deze voorzieningen heeft.

Meer informatie is terug te vinden in de notitie aan de raad "update en kader woningbouwprijzen woonvisie 2024"