Woonvisie

Op 2 november 2021 heeft het college besloten de woonvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad de woon-visie vastgesteld.

Tegelijk heeft het college enkele ondersteunende notities vastgesteld.

Naast de woonvisie heeft de gemeenteraad twee moties aangenomen:

Het college zal deze moties later beantwoorden.

Update prijscategorieën woonvisie

Op 4 juli 2023 is de laatste indexatie van de prijscategorieën uit de woonvisie vastgesteld, hierover is een notitie aan de raad  gepubliceerd. Hieronder is visueel de bijgewerkte tabel weergegeven:

Sociale huur Sociale koop Betaalbare koop Middenhuur Duur koop
< € 808,06 < € 295.000 € 295.000 - € 355.000 € 808,06 - € 1.026,71 > € 355.000
minimaal 30% minimaal 15% 20-25% 5-10% maximaal 25%