Eén omgevingsplan voor Bernheze

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment verdwijnt het juridische begrip 'bestemmingsplan' en wordt dit vervangen door 'omgevingsplan'. Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft elke gemeente 1 omgevingsplan voor haar grondgebied.

Wat is het omgevingsplan?

In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Die keuzes werkt zij uit in haar omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat zo de regels voor de fysieke leefomgeving. Denk aan regels over bouwen, gebruik van gebouwen, monumenten, water, natuur en milieu.

Het omgevingsplan maakt overheden, inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. Zo komen zij samen tot een gewenste leefomgeving.

Waarom één omgevingsplan?

Regels staan nu nog vaak op verschillende plekken: in bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen én in regels van het Rijk. Ook kunnen regels en begrippen uit bestemmingsplannen, en de uitleg daarvan, per gebied verschillen. Door regels bij elkaar te brengen in één omgevingsplan worden ze overzichtelijker en beter vindbaar. Daar gaan we de komende jaren aan werken.

Wat doen we in Bernheze?

Vanaf 1 januari 2024 heeft Bernheze automatisch één omgevingsplan (van rechtswege). Vanaf dat moment kunt u dit omgevingsplan bekijken op de website van het omgevingsloket. Via zoeken op de kaart kunt u per locatie zien welke regels hier gelden. U vindt in het omgevingsplan ook de huidige bestemmingsplannen.

We hebben tot 2032 om een nieuw samenhangend omgevingsplan op te stellen.

Meer informatie

Hebt u vragen over het omgevingsplan? Neem dan contact op met de projectgroep omgevingsplan via e-mail omgevingsplan@bernheze.org.