Omgevingswet

De omgevingswet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, erfgoed, milieu, wegen en water.

Wat gaat er precies veranderen? Wat betekent de Omgevingswet voor u als inwoner of ondernemer van Bernheze? Hoe bereiden we ons als gemeente voor op de nieuwe wet? Op deze pagina’s leest u er meer over.

  • Omgevingsplan

    Het omgevingsplan bevat gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving.