Omgevingswet

De omgevingswet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, erfgoed, milieu, wegen en water.

Wat gaat er precies veranderen? Wat betekent de Omgevingswet voor u als inwoner of ondernemer van Bernheze? Hoe bereiden we ons als gemeente voor op de nieuwe wet? Op deze pagina’s leest u er meer over.

  • Wat is de omgevingswet

    De Omgevingswet bundelt in 1 wet 26 wetten voor de leefomgeving. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en meer ruimte voor inbreng en ideeën uit de gemeente

  • Omgevingsvisie Bernheze

    Hoe ziet Bernheze er in 2040 uit? De ontwikkeling van de omgevingsvisie verloopt in verschillende fases. Er is steeds ruimte om mee te denken en mee te praten.