Omgevingsvisie Bernheze

Hoe ziet Bernheze eruit in 2040? Waar bouwen we woningen en voor wie? Hoe gaan we om met het buitengebied en de groenvoorziening in de kernen? Moet de bereikbaarheid verbeteren? Waar moet ruimte zijn om te sporten en recreëren? Hoe gaan we om met duurzaamheid?

Deze vragen raken iedereen in Bernheze, jong en oud, nu en in de toekomst. Daarom kijken we vooruit, met iedereen in Bernheze die mee wil doen. Zo werken we samen de omgevingsvisie.

Doe mee, denk vooruit

De ontwikkeling van de omgevingsvisie van Bernheze verloopt in verschillende fases. In iedere fase is er ruimte om mee te denken en mee te praten.

Fase 1. Luisteren naar ambities en uitgangspunten

In het voorjaar van 2021 gaan we op verschillende manieren ophalen bij inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en belangenorganisaties wat zij belangrijk vinden voor de toekomstige leefomgeving van Bernheze. Wat is goed om te behouden? Wat zou moeten veranderen?

  • April/mei: Foto-actie ‘Wat vind jij het mooiste of meest bijzondere plekje in jouw dorp of buurt?’
  • Mei/juni: online vragenlijst
  • Mei/juni: tekenwedstrijd

Fase 2. In gesprek over varianten en keuzes

Na de zomer 2021 gaan we in gesprek over de ambities en uitgangspunten die in het voorjaar zijn opgehaald. Om zo samen tot een keuze te komen aan welke ambities we willen gaan werken.

Fase 3. Ontwikkelen omgevingsvisie

In deze fase werken we een concept van de omgevingsvisie uit. Dit concept leggen we weer voor om te toetsen of we nog op de goede weg zitten. Dat zal ongeveer halverwege 2022 zijn. Begin 2023 gaat de gemeenteraad besluiten over de definitieve omgevingsvisie.

Programma’s

De gemeente kan het beleid voor de leefomgeving uit de omgevingsvisie verder uitwerken in programma’s. Programma’s bevatten de maatregelen die we als gemeente nemen om de visie ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Programma’s hebben soms ook een speciaal thema, zoals wonen of mobiliteit. Ze kunnen ook gericht zijn op de ontwikkeling van een bepaald ge-bied.