Omgevingsvisie Bernheze

beeldmerk omgevingsvisie

In Bernheze is het fijn wonen en leven. Dat willen we ook in de toekomst. Voor onszelf en voor volgende generaties Bernhezenaren. Daarom willen we vooruit kijken en keuzes maken voor de toekomst. Keuzes over onderwerpen die ons allemaal aangaan.

Hoe gaan we om met het buitengebied en de groenvoorziening in de kernen? Waar vinden we ruimte voor nieuwe woningen en werkplekken? Hoe zorgen we voor mooie, schone en veilige buurten? Hoe komen we vlot, veilig en gezond op ons werk en op school? Waar moet ruimte zijn om te sporten en te recreëren? Hoe gaan we om met duurzaamheid?

Kortom, hoe willen we dat Bernheze er in 2040 uitziet? Deze keuzes leggen we vast in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een instrument van de Omgevingswet

Bekijk de video over de omgevingsvisie 

Doe mee, denk vooruit

De omgevingsvisie maken we samen met inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, belangenorganisaties van Bernheze. Maar ook met organisaties als het Waterschap, de GGD en de Veiligheidsregio.

Dat doen we in verschillende fases. In iedere fase is er ruimte om mee te denken en mee te praten. Zo werken we samen toe naar een omgevingsvisie die in 2023 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Fase 1. Luisteren naar ambities en uitgangspunten

In het voorjaar van 2021 hebben we op verschillende manieren bij inwoners, onderne-mers, verenigingen, instellingen en belangenorganisaties opgehaald wat zij belangrijk vinden voor de toekomstige leefomgeving van Bernheze. Wat is goed om te behouden? Wat zou moeten veranderen? Hiermee hebben wij een eerste beeld gekregen wat onze inwoners belangrijk vinden in hun omgeving. En dat is weer waardevolle informatie voor het opstellen van de om-gevingsvisie.

  • Fotoactie van 26 april tot 17 mei. We vroegen aan inwoners om hun mooiste of bijzon-der plek in Bernheze op de foto te zetten. Bekijk een selectie van de vele prachtige foto’s die we toegestuurd kregen. (PDF, 1.3 MB)
  • Online vragenlijst van 24 mei tot 21 juni. De uitkomsten van de vragenlijst vindt u binnenkort op deze website.
  • Teken- en verhalenwedstrijd voor kinderen op de basisschool van 24 mei tot 18 juni. 250 kinderen lieten met hun tekening en verhaal weten hoe hun fijne toekomstplek in Bernheze eruit ziet. Bekijk de tekeningen van de tien winnaars (PDF, 1.6 MB). Vanaf 14 september worden de tekeningen tentoongesteld in het gemeentehuis.

Fase 2. In gesprek over varianten en keuzes

Na de zomer 2021 gaan we in gesprek over de ambities en uitgangspunten die in het voorjaar zijn opgehaald. Om zo samen tot een keuze te komen aan welke ambities we willen gaan werken.

Fase 3. Ontwikkelen omgevingsvisie

In deze fase werken we een concept van de omgevingsvisie uit. Dit concept leggen we weer voor om te toetsen of we nog op de goede weg zitten. Dat zal ongeveer halverwege 2022 zijn. Begin 2023 gaat de gemeenteraad besluiten over de definitieve omgevingsvisie.

Ook meedenken over de omgevingsvisie?

Wilt u betrokken worden bij het vormen van de omgevingsvisie? Laat ons dat weten door een mail te sturen naar omgevingsvisie@bernheze.org.