De omgevingsvisie in vijf thema's

In de omgevingsvisie stellen we vijf thema’s centraal. Deze vijf thema’s bestaan uit een kaart en tekst.

Banner met de vijf icoontjes die elk staan voor 1 van de 5 thema's

1. Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. De hele visie draagt als het ware bij aan deze gezonde leefomgeving.

2. Leefbare kernen

Met de omgevingsvisie willen we het volgende graag bereiken: we creëren aantrekkelijke kernen waar het fijn wonen is voor een goede leeftijd mix aan mensen, door innovatief, groen en compact te bouwen en te ondernemen.

3. Klimaatbestendig en (herstel) biodiversiteit

Het klimaat verandert waardoor de weersomstandigheden extremer worden. We krijgen vaker te maken met droogte, hitte en langdurige periodes van regen en extremere piekbuien. Dat vraagt om aanpassingen in de openbare ruimte. Tegelijkertijd zien we dat de biodiversiteit afgelopen decennia afnemen. Dit heeft drastische gevolgen, want biodiversiteit is cruciaal voor al het leven op aard inclusief voor ons als mensen.

4. Vitale en duurzame landbouw & economie

We blijven ook in de toekomst een trotse agrarische gemeente en zijn op zoek naar een balans met andere functies en een realistisch verdienmodel. De landbouw is een belangrijke economische en maatschappelijke drager in Bernheze. Bernheze heeft een innovatieve, efficiënte, duurzame en diervriendelijke landbouwsector. Dat willen we graag zo houden. Daarbij zien we dat het huidige intensieve landbouwsysteem op onderdelen toe is aan een transitie. We hebben, naast de voordelen, oog voor de nadelige gevolgen van de intensieve landbouw en hebben daarnaast ook te maken met veranderende omstandigheden door klimaatverandering. Het is een actuele maatschappelijke wens dat er ook een landbouw die op een andere (innovatieve) wijze met oog voor de omgeving en het welzijn van mens en dier ontstaat.

5. Kwaliteit landschap en erfgoed

Bernheze heeft een gevarieerd landschap en inspirerend erfgoed. Elk landschapstype – het Peelhorstlandschap, dekzandgronden (flanken) en het beekdallandschap – kent zijn eigen karakter en bijzondere kwaliteiten. Die verschillende karakters en ons erfgoed zijn onderdeel van onze identiteit. De transities van komende jaren (zie voorgaande thema’s) vragen om herstel van landschappelijke waarden en kwaliteit. Hierbij zijn bodem en water leidend en waarborgen we ons cultuurhistorisch erfgoed.

Met andere woorden; om onze toekomst vitaal vorm te geven benutten en verbeteren we onze landschapstypen. Het zijn echter juist deze landschappen die hevig onder druk staan. Een gezamenlijke aanpak is vereist om het landschap te herstellen. Het landschap waar we zo trots op mogen zijn.