Participatie

De gemeente Bernheze vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, plannen en projecten. Dat doen we omdat we beleid willen ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en behoefte van de lokale samenleving. Maar ook omdat we gebruik willen maken van de ervaringskennis en deskundigheid in onze samenleving.

De gemeente werkt momenteel aan het opstellen van nieuw participatiebeleid. Hierin komt te staan hoe de gemeente inwonersparticipatie wil organiseren en welke ruimte ze wil geven aan inwoners om mee te denken en zelf met initiatieven te komen. De meningen en ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties die in november 2021 zijn opgehaald via een online vragenlijst, worden hierin meegenomen. Het nieuwe beleid wordt in maart 2022 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Online participatieplatform

Een van de manieren om mee te praten over plannen van de gemeente is via de website samenbernheze.nl. Hier vindt u informatie over plannen die in ontwikkeling zijn. U kunt op verschillende manieren meedenken en ideeën inbrengen.