Participatie

De gemeente Bernheze vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, plannen en projecten. Dat doen we omdat we beleid willen ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en behoefte van de lokale samenleving. Maar ook omdat we gebruik willen maken van de ervaringskennis en deskundigheid in onze samenleving.

De gemeente heeft een nieuw participatiebeleid opgesteld. Hierin staat hoe de gemeente inwonersparticipatie wil organiseren en welke ruimte ze wil geven aan inwoners om mee te denken en zelf met initiatieven te komen. De meningen en ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties die in november 2021 zijn opgehaald via een online vragenlijst, zijn hierin meegenomen. Het nieuwe beleid is begin 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.

Online participatieplatform

Een van de manieren om mee te praten over plannen van de gemeente is via de website samenbernheze.nl. Hier vindt u informatie over plannen die in ontwikkeling zijn. U kunt op verschillende manieren meedenken en ideeën inbrengen.

Participatie onder de Omgevingswet

Participatie wordt onder de Omgevingswet onderdeel van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dat betekent dat u bij de aanvraag moet aangeven wie u heeft betrokken, hoe u deze partijen heeft betrokken en wat er met het resultaat is gedaan. Als er geen participatie heeft plaatsgevonden, dan moet u uitleggen waarom dit niet is gedaan.

De gemeente neemt het verslag van de participatie mee in de beoordeling van de omgevingsvergunning. Participatie is altijd wenselijk en voor sommige initiatieven verplicht. In deze handreiking leest u meer over participatie bij het aanvragen van een omgevingsvergunning in de gemeente Bernheze. U vindt ook informatie en tips voor het opstellen van een participatieaanpak.

Vooruitlopend op de omgevingswet

Vooruitlopend op de omgevingswet zijn we al op allerlei vlakken bezig in de geest van de omgevingswet te werken. Zo wordt de aanvrager nu al verzocht om bij plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan om een omgevingsdialoog te starten. Dit kan gaan van enkel informeren van uw buren tot het organiseren van een bijeenkomst waarin iedereen zich kan laten horen. Afhankelijk van de impact van de plannen op de omgeving wordt de mate van participatie door ons geadviseerd aan u. In deze omgevingsdialoog wordt aangetoond welke eventuele voorzieningen zijn getroffen om bezwaren uit de omgeving te beperken.

Participatie vervangt niet het officiële proces (voorlopige voorziening, bezwaar en beroep). Zodra de omgevingsvergunning is verleend, start het officiële proces. Het is dus mogelijk dat in een beroepsprocedure de Raad van State de omgevingsvergunning toch nog vernietigt. Het organiseren van participatie is dus zeker in het belang van de aanvrager!

Hier vindt u een voorbeeld van een participatieformulier (PDF, 9.6 kB) voor plannen met een kleine impact op de omgeving.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en wonen via 0412-45 88 88 of via bouwenenwonen@bernheze.org