Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Afval

 • Afvalkalender

  Ophaaldagen voor legen van kliko's. Informatie over de Afvalwijzer app en de afvalkalender.

 • Groendepot

  Composteerbaar tuinafval en/ of snoeihout kunt u inleveren bij de groendepots

 • Blad

  De gemeente zorgt er elk jaar voor dat afgevallen bladeren in het najaar zo snel mogelijk opgeruimd worden. Dat gebeurt van half oktober tot eind januari.

 • Huishoudelijk restafval

  De kliko voor huishoudelijk restafval wordt 1x per 4 weken geleegd.

 • Oud papier

  Oud papier wordt maandelijks huis aan huis opgehaald. U kunt uw oud papier ook inleveren bij de milieustraat

 • Klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (KCA) kunt u inleveren bij de milieustraat. KCA is gevaarlijk afval. U mag het niet aan de straat zetten

 • Kleding en textiel

  Uw oude, droge kleding en textiel kunt u kwijt in de kledingcontainers. Deze vindt u op verschillende plaatsen in Bernheze

 • Luiers

  Gebruikte luiers, doekjes en incontinentiemateriaal kunt u in een luierzak inleveren in een luiercontainer op diverse plaatsen in Bernheze

 • Snoeihout buiten de bebouwde kom

  De gemeente zamelt 2x per jaar snoeihout van landschappelijke of erfbeplanting buiten de bebouwde kom in

 • Kerstbomen

  Elk jaar verbranden we tijdens een gezellige avond de kerstbomen. We doen dat op verschillende plaatsen. U moet uw kerstboom daar zelf brengen.