Rekenkamer

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Ze onderzoekt hoe het geld van de gemeente wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. Is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken? Is gedaan wat moest worden gedaan? En heeft het gekost wat het mocht kosten?

De rekenkamer onderzoekt jaarlijks één à twee onderwerpen. Zij is volledig onafhankelijk en beslist zelf naar welk onderwerp zij onderzoek doet. Zowel de gemeenteraad als de inwoners van Bernheze kunnen suggesties doen voor een onderwerp.

De rekenkamer is in december 2023 gestart met onderzoeken over ONS Welzijn en subsidie kleine instellingen. De onderzoeken en de normenkaders vindt u hieronder.

Onderzoeken

De laatste onderzoeken die de rekenkamercommissie heeft verricht gaan over:

Bekijk het jaarverslag 2022 van de rekenkamercommissie (PDF, 569.4 kB).

Hebt u belangstelling voor de onderzoeksrapporten of andere documenten, bijvoorbeeld oudere jaarverslagen? Neem dan contact op met de rekenkamer via e-mail: rekenkamer@bernheze.org.

Samenstelling

De rekenkamer bestaat uit drie externe leden die door de gemeenteraad worden benoemd. Zij worden ondersteund door de griffie als ambtelijk secretaris. De samenstelling van de rekenkamer:

  • Nico op de Laak (voorzitter)
  • Peter van den Boogert (lid)
  • Thijs Litjens (lid)

Contact

U kunt contact opnemen met de rekenkamercommissie via e-mail: rekenkamer@bernheze.org.