Vrijwilligersverzekering

Een goede verzekering is belangrijk voor iedereen die vrijwilligerswerk doet. Vrijwilligers lopen tijdens hun vrijwilligerswerk namelijk risico's. Zij kunnen schade veroorzaken of zelf schade lijden. Niet alle vrijwilligersorganisaties zijn (afdoende) verzekerd voor deze risico's.

De gemeente Bernheze heeft daarom de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle Bernhezer vrijwilligers. Dit is een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. De gemeente betaalt de kosten van deze vrijwilligerspolis. Alle vrijwilligers in Bernheze zijn automatisch verzekerd onder deze vrijwilligerspolis.

Praktische informatie

Praktische informatie kunt u vinden op de website van Centraal Beheer. U kunt ook de video bekijken. Heeft u schade die niet gedekt wordt door uw eigen verzekering of de verzekering van de vrijwilligersorganisatie? Vul dan het schade aangifte formulier (PDF, 149.0 kB) in. U stuurt het op naar de gemeente per post of per e-mail via gemeente@bernheze.org.

Let op: Als u medische kosten hebt gemaakt, en u heeft uw eigen risico van de zorgverzekering nog niet gebruikt of niet volledig, dan betaalt u het nog niet gebruikte deel van uw eigen risico zelf! (zie artikel 30 van rubriek 2 van de polisvoorwaarden van de VNG Vrijwilligerspolis).

De complete voorwaarden staan op de website van Centraal Beheer.