Werkzaamheden Nistelrodeseweg

Dinsdag 3 september 2019

Brabant Water is bezig met werkzaamheden aan de water(transport)leiding vanaf Nistelrode tot aan de A59. In de afgelopen dagen heeft het verkeer hinder ondervonden van wegafzettingen en omleidingen. Om dat te verbeteren vervalt vanaf 4 september de omleiding.

Voorbereiding van de werkzaamheden

Voor de start van de werkzaamheden hebben we deze werkzaamheden met Brabant Water besproken. De omleiding van de werkzaamheden aan de Graafsebaan loopt immers over de Nistelrodeseweg. In dit overleg hebben we afgesproken dat:

  • de aanleg van de waterleiding tussen de Hoogstraat en de A59 pas uitgevoerd wordt als de werkzaamheden aan de Graafsebaan zijn afgerond;
  • de aanleg van de waterleiding tussen de Hoogstraat en Nistelrode tegelijk uitgevoerd kan worden met de werkzaamheden aan de Graafsebaan. We hebben dit zo afgesproken omdat de verkeersmaatregelen op de Nistelrodeseweg beperkt zouden blijven.

Verkeershinder

Tijdens de uitvoering bleek dat er voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden meer wegafzettingen nodig waren dan vooraf bepaald was. Door deze extra wegafzettingen moest het verkeer vanuit Heesch en richting Heesch op elkaar wachten. Hierdoor, en door de omleiding via De Ploeg, was er de afgelopen dagen veel verkeershinder.

Vanaf 4 september vervalt de omleiding

Vandaag is met Brabant Water afgesproken dat de aannemer vanaf 4 september doorwerkt aan de waterleidingen, maar dat de omleiding komt te vervallen. Dat betekent dat het verkeer gebruik kan maken van de Nistelrodeseweg. Wel is het zo dat de aannemer af en toe met buizen over de weg moet manoeuvreren. Voor de veiligheid zullen verkeersregelaars dan tijdelijk het verkeer regelen. Dat gebeurt tussen 9.00 en 16.00 uur.

Graafsebaan half oktober open

De werkzaamheden aan de Nistelrodeseweg nemen nog ongeveer 2 weken in beslag. Daarna komen de werkzaamheden van Brabant Water tijdelijk stil te liggen totdat de werkzaamheden aan de Graafsebaan zijn afgerond. Dit zal naar verwachting half oktober zijn. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond start Brabant Water met de aanleg van de nieuwe waterleiding tussen de Nistelrodeseweg richting Osseweg tot aan de rotonde onder de A59.  Verkeer richting Oss wordt dan omgeleid via de Graafsebaan. Verkeer vanuit Oss richting Heesch heeft niet te maken met omleidingen.

Meer nieuws