Boswerkzaamheden in de gemeentebossen van Bernheze

Maandag 23 december 2019

In de gemeentebossen van Bernheze worden vanaf begin januari boswerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats in de bossen bij Achter de Berg, Vorstenbosscheweg, Dintherseweg en Plattedel. In dit artikel leest u wat er, waarom en wanneer, op de planning staat.

Gemeente Bernheze stimuleert ontwikkeling gevarieerd bos

De gemeente Bernheze streeft naar een gevarieerder bos met meer afwisseling en natuurwaarden. In de bossen waar nu gewerkt wordt wil de gemeente een goede balans tussen natuur, recreatie en houtproductie. De natuurlijke processen in het bos zijn daarbij leidend.

Ruimte door ‘dunnen’

Als de bomen in een bos dicht op elkaar komen te staan, gaat dit ten koste van de groei en de gezondheid van iedere boom. Door de mooiste en beste bomen weer groeiruimte te geven, kunnen ze op een goede manier uitgroeien. Daarvoor worden bomen weggehaald. Dat noemen we ‘dunnen’. De eerste stap is het kiezen van de bomen die blijven en bomen die weggaan. De bomen die verdwijnen, krijgen een oranje markering op de stam. Dit is inmiddels gebeurd. Vervolgens worden de bomen gekapt. Het hout levert geld op. Met dat geld betalen we de kosten voor het bos- en natuurbeheer.

Kansen voor kruiden, struiken en jonge bomen

In sommige delen van de bossen, waar veel dezelfde soorten bomen staan, komt een aantal open plekken. Op deze plaatsen krijgen kruiden en struiken volop kans om te groeien, waardoor de variatie toeneemt. Ook hebben bomen hier de kans zich te verjongen, omdat er voldoende licht is op deze open plekken. Op den duur groeien de jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor de open plek weer op een natuurlijke manier dichtgroeit.

Werken volgens natuurrichtlijnen

Tijdens de werkzaamheden werken de beheerder en de uitvoerder volgens de gedragscode bosbeheer. In deze gedragscode is vastgesteld hoe men bij werkzaamheden om moet gaan met de flora en fauna, om de gevolgen voor de natuur zoveel mogelijk te beperken.

Wat merkt u als bezoeker van de werkzaamheden in het bos?

Tijdens de werkzaamheden kunt u het bosgebied blijven bezoeken. De bomen worden geveld en vervoerd met bosbouwmachines. Deze machines rijden ook op de paden. Voor uw eigen veiligheid kunt u het beste voldoende afstand houden. Daarnaast kunnen paden tijdelijk afgesloten of minder goed toegankelijk zijn. Na afloop van de werkzaamheden worden de paden zo nodig hersteld. Op verschillende plekken hangen informatiebordjes met meer informatie over de werkzaamheden.

Wie zorgt voor de uitvoering en wat is de planning?

Bosgroep Zuid Nederland begeleidt in opdracht van de gemeente Bernheze de werkzaamheden. De werkzaamheden starten in week 1, na nieuwjaar.

Meer nieuws