Onderzoek naar aankoop gronden Achterste Groes 22 Heesch

Donderdag 16 januari 2020

De burgemeester van Bernheze heeft in augustus 2019, op verzoek van een aantal fracties en met instemming van de fractievoorzitters van de gemeenteraad, opdracht gegeven aan een extern bureau tot het uitvoeren van een feitenonderzoek naar de verkrijging van de gronden Achterste Groes 22 in Heesch in het jaar 2005. Ook is de uitvoering van de overeenkomst voor wat betreft de uitbetaling van de laatste termijn onderzocht. Daarnaast is gekeken in welke mate wel of niet is voldaan aan het toen geldende beleid. Uit het onderzoek blijkt dat de verkrijging van de gronden een correcte verwerving was, die voldeed aan de toen gestelde beleidskaders. De besluitvorming heeft plaatsgevonden op basis van de toen (en nu) geldende bevoegdheden. De informatievoorziening aan de raadscommissie ABZ was transparant en volledig. Het was wel een atypische verwerving omdat hier met tussenpersonen werd gewerkt. Het college heeft hierin destijds een zakelijke afweging gemaakt. De informatievoorziening van het college naar de gemeenteraad voor wat betreft de uitbetaling van de derde termijn had wel uitgebreider gemogen en gemoeten. Het college neemt deze aanbeveling over.

Feitenonderzoek verkrijging gronden Achterste Groes 22 Heesch (PDF, 159.9 kB)

Meer nieuws