Opnieuw certificaat voor sociaal ondernemen voor de gemeente Bernheze

Vrijdag 17 januari 2020

De gemeente Bernheze neemt de opdracht om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen serieus. Onlangs ontvingen we opnieuw het PSO-certificaat trede 3.

Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO)

Op 16 januari 2020 reikte Yuri Starrenberg (PSO-Nederland) aan wethouder Rien Wijdeven het certificaat uit. De gemeente krijgt dat certificaat omdat we structureel werk maken van sociaal werkgeverschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Werk is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Omdat de gemeente Bernheze van haar opdrachtnemers verlangt dat ze kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wil zij ook zelf het goede voorbeeld geven. Dat blijkt ook helemaal niet zo moeilijk te zijn. We ervaren het juist als leerzaam en waardevol en het komt de werksfeer ten goede.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Social return

Samen met andere publieke opdrachtgevers in de regio Noordoost-Brabant heeft de gemeente Bernheze social returnbeleid opgesteld. In ruil voor een verkregen opdracht vragen wij een deel werkgelegenheid terug. Anders gezegd: wij verplichten de opdrachtnemers om binnen de opdracht een deel van de aanneem/opdrachtsom te besteden aan inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een PSO-certificaat trede 2 of 3 kunnen opdrachtnemers aantonen dat ze structureel sociaal werkgever zijn. In het regionale beleid is vastgelegd dat de social returnverplichting voor een opdracht automatisch is ingevuld bij bezit van PSO-certificaat trede 2 of 3.

Meer nieuws