Cliëntervaringsonderzoek, doet u mee?

Maandag 27 januari 2020

Wij zijn benieuwd hoe onze ondersteuning en diensten binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden ervaren. Daarom ontvangt een aantal personen, die gebruikmaken van Wmo-voorziening, eind januari een vragenlijst van ons.

Ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen?

Dan nodigen wij u van harte uit om de vragenlijst in te vullen. Wij zijn benieuwd naar uw ervaring. Uw antwoorden worden zorgvuldig en anoniem behandeld. Het invullen van de vragenlijst heeft geen gevolgen voor de ondersteuning, die u nu en in de toekomst krijgt.

Wat gaat goed en wat kan beter

Door het delen van uw ervaring kunnen wij onze ondersteuning en diensten verbeteren. Wat vindt u bijvoorbeeld van onze ondersteuning bij het regelen van hulp bij het huishouden, vervoer, een scootmobiel of een aanpassing in uw huis? Maar ook andere vormen van ondersteuning komen in de vragenlijst aan de orde.

Heeft u vragen over het onderzoek?

U kunt op werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur contact opnemen met het bureau ‘BMC Onderzoek’. Het bureau is te bereiken op telefoonnummer: 070 - 310 38 50.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Meer nieuws