Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Vertrouwde gezichten blijven schoonmaak doen in gemeentehuis

Donderdag 20 februari 2020

Acht medewerkers van IBN kunnen hun werk blijven doen in het gemeentehuis in Heesch. Woensdag 19 februari tekenden wethouder Rien Wijdeven en Maarten Gielen, directeur van IBN de verlenging van het schoonmaakcontract. De gemeente wil hiermee een bijdrage leveren aan een arbeidsmarkt waarin iedereen die wil en kan werken een eerlijke kans krijgt.

Al meer dan 20 jaar verzorgen de medewerkers van IBN de schoonmaak van het gemeentehuis. Naar grote tevredenheid van de gemeente. Wethouder Rien Wijdeven: “We vinden het belangrijk dat mensen een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Werk is daarbij een belangrijk uitgangspunt. We willen het goede voorbeeld geven en ondernemers in onze gemeente stimuleren om kansen te bieden aan mensen die extra ondersteuning naar werk nodig hebben. Naast schoonmaak, laten we ook het groenonderhoud en de postverwerking uitvoeren door medewerkers van IBN. We ervaren het als leerzaam en waardevol en het komt de werksfeer ten goede.” Ook Maarten Gielen is blij met de samenwerking, hij geeft aan trots te zijn op deze mooie samenwerking waarin medewerkers een volwaardige werkplek wordt geboden en zij de mogelijkheid hebben om zich nog verder te ontwikkelen.

Meer nieuws