Burgemeester Moorman: “Blijf zoveel mogelijk thuis”

Maandag 23 maart 2020

Beste inwoners van Bernheze,

In een week tijd kan er veel veranderen. Het Coronavirus grijpt om zich heen. De besmettingsdichtheid is in onze regio het hoogst van Nederland. Bernheze kleurt met vijf andere gemeenten donkerrood op de besmettingskaartjes. Dat baart me zorgen en daarom roep ik u nogmaals op om u aan alle maatregelen te houden.

Blijf zoveel mogelijk thuis, zeker als u verkouden bent of hoest. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar als u naar buiten gaat; in de winkels, op straat, in het bos. Een wandelingetje of een fietstochtje maken mag best, maar houd afstand. Ga niet naar plekken waar groepen mensen komen en laat uw kinderen niet spelen in volle speeltuintjes. Alleen op deze manier kunnen we het virus indammen. Het virus verspreidt zich immers niet zelf, maar wij verspreiden het. De cijfers liegen niet, het gaat nog steeds heel hard met de stijging van het aantal besmettingen.

Ik begrijp heel goed dat het lastige maatregelen zijn, zeker bij het stralende weer van de afgelopen dagen. Binnen blijven is dan moeilijk. Ik zie de druk oplopen, zorgen toenemen en de verveling toeslaan. Ook bij mij thuis, met een man die thuiskomt met verhalen uit het ziekenhuis waar hij Corona-patiënten verpleegt en twee puberzonen die het lastig vinden de dag door te komen. Ik werk nu veel thuis en ook dat is voor iedereen wennen. We proberen zoveel mogelijk een normaal ritme aan te houden, de kinderen helpen mee met koken en we doen vaker samen een spelletje. Deze tijd vraagt in ons gezin om aanpassing en begrip. Dat zal bij u niet anders zijn.

Sinds kort zijn de verpleeg- en verzorgingshuizen dicht. Dat is een verstandig besluit, maar met intens verdrietige consequenties. Het liefst zou je nu je partner, moeder of vader, opa of oma een extra kus willen geven, eens goed willen vasthouden. Gelukkig worden er andere manieren gevonden om hen afleiding en aandacht te geven. Zoals jongeren die kaartjes versturen aan oudere mensen. Een mooi initiatief.

Helaas zijn er in Bernheze inmiddels doden te betreuren als gevolg van het Coronavirus. Mijn condoleances en gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Ze vertellen me hoe moeilijk het is, hoe alles anders moet dan je eigenlijk zou willen: zelf in quarantaine moeten, je geliefde niet meer voor de laatste keer mogen verzorgen en afscheid nemen in zeer beperkte kring. Het helpt als we (figuurlijk!) om deze families, en de families van zieken, heen gaan staan. Steun hen waar mogelijk, met woord en gebaar.

Die steun wil ik ook uitspreken voor de Bernhezer huisartsen, medewerkers van ziekenhuizen in onze regio, thuiszorgmedewerkers en het personeel van onze verpleeg- en verzorgingshuizen. Ze zetten zich onder pittige omstandigheden in voor de gezondheid van kwetsbaren en hulpbehoevenden. Hulde!

Hoe lang deze ongebruikelijke en moeilijke situatie nog gaat duren, kan niemand zeggen. Ik weet wel dat heel veel van wat een maand geleden nog belangrijk en urgent leek, door deze crisis naar de achtergrond verdwijnt en verbleekt. Zorgen om gezondheid en continuïteit van onderneming of inkomen vragen nu onze aandacht. Ik vertrouw erop dat we daar in Bernheze met ieders verstandig gedrag, warme betrokkenheid en concrete steun in slagen.

Marieke Moorman
Burgemeester

Meer nieuws