Vergeet mij niet!

Maandag 11 mei 2020

Bijna in elke straat in Bernheze woont wel iemand met een vorm van dementie. Het aantal ouderen in de samenleving neemt toe, en het is de bedoeling dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat klinkt mooi, maar vraagt om een heel andere benadering en aanpak. Waar men vroeger al eerder naar een verzorgingshuis ging, blijven ze nu onderdeel van onze maatschappij en is de juiste ondersteuning niet altijd vanzelfsprekend. Hulp en herkenning van de ziekte zijn daarom heel belangrijk.

Nog te vaak een taboe

“Als ik maar niet dement word”, hoor je vaak zeggen. Dementie wordt vaak gezien als iets beschamends: je wilt het niet hebben, en als je het dan toch hebt, wil je liever niet dat iedereen het weet. En dat is even jammer als onterecht. Natuurlijk is het angstig als je geheugen je in de steek begint te laten, en je daardoor – uiteindelijk – de regie over je leven verliest. Maar gelukkig zijn er velen die graag willen én kunnen helpen.

Dementievriendelijk Bernheze

De werkgroep Dementievriendelijk Bernheze zet zich in voor mensen met dementie, als voor de mensen om hen heen. Door bekendheid aan de ziekte te geven, ontstaat er meer begrip, en vinden mensen handvaten om er beter mee om te gaan. Voorzitter Hilma Kraan: “Vooral voor mantelzorgers is het extra zwaar, omdat ze de mensen waarvan ze houden, zien veranderen.”

Samenwerking

Door benaderingsadviezen te geven en informatiebijeenkomsten te houden, wordt dementie in de samenleving beter gezien en ook beter begrepen. “Wij willen in kaart brengen wat er in de gemeente allemaal is. Zo komt er een netwerk van voorzieningen tot stand. In deze coronatijd kan er dankzij samenwerking met verschillende burgerinitiatieven bekeken worden wie welke hulp nodig heeft. We bieden telefonische hulp en ondersteuning aan mantelzorgers va mensen met dementie, nu de dagbesteding is weggevallen”, legt Hilma uit.

Een koffer vol herinneringen

Het meest in het oog springende initiatief is toch wel de Dementheek. Daar kan men terecht om spellen, films of boeken van vroeger te lenen. En er zijn herinneringskoffers. Daarin vind je allerlei materialen en muziek uit een bepaalde tijd. Dit is niet alleen fijn en vertrouwd voor de mensen, het helpt ook om contact met iemand te maken, om in gesprek te kunnen gaan.

Gratis online training

Soms zul je op straat of in de winkel iemand zien aarzelen of stuntelen. Denk dan aan de mogelijkheid dat die persoon worstelt met dementie. Met wat geduld, begrip en de juiste benadering kun je iemand ontzettend vooruit helpen, en kunnen mensen langer ‘mee blijven doen’. 

Wil je hulp om dementie te herkennen, of wil je weten hoe je het beste iemand met dementie kunt benaderen? “Samen Dementievriendelijk” heeft daarvoor een gratis online training. Kijk op www.samendementievriendelijk.nl/trainingsaanbod en word ook dementievriendelijk!

Meer nieuws