Waar staan de grote grazers in De Maashorst?

Maandag 29 juni 2020

Op verzoek van veel bezoekers is er een handige begrazingskaart gemaakt met daarop aangegeven waar het begrazingsgebied ligt van de wilde grazers. Download de begrazingskaart op www.bezoekdemaashorst.nl/qr-begrazing of scan de QR code. Zo plant u eenvoudig uw route mét of zonder grazers.

Meer nieuws