Biezenloop Heesch update 23 juli 2020

Donderdag 23 juli 2020

Afgelopen weekend zorgden een aantal ingezakte daken van een huizenblok aan de Biezenloop in Heesch voor veel onrust bij de bewoners. Ook andere bewoners en omwonenden van de Biezenloop gaven aan zich zorgen te maken. Deze zorgen hebben er vooral mee te maken dat zij  eenzelfde soort huis bewonen en zich afvragen of hun woning nu ook hetzelfde probleem vertoont en daarmee onveilig is.

Biezenloop

Nadat uit inspectie van zowel de Omgevingsdienst Nederland als verzekeringsinspecteurs eerder deze week bleek dat de bevestigingsconstructie van de kap van de huizen aan de Biezenloop ontoereikend was, heeft de bouwer van de woningen actie ondernomen om te komen tot een veilige woonsituatie. Hiervoor worden de daken van de 7 woningen verankerd.

Terugkeer

Als de werkzaamheden klaar zijn en vervolgens blijkt dat de kap weer veilig is kunnen de bewoners terug naar huis. Dit is inmiddels bij 3 van de 7 woningen het geval  Daarbij volgt de gemeente Bernheze het advies van de aannemer die de werkzaamheden uitvoert. Wij verwachten dat voor het eind van de week de rest van de bewoners ook kan terugkeren in hun eigen huis.

Andere woningen

Bij een steekproef bij 2 andere woningen van hetzelfde type en dezelfde bouwer, is gebleken dat ook daar de kap niet geheel op de juiste wijze vastzit. Hierover zijn de opstalverzekeraars, de gemeente en het bouwbedrijf met elkaar in contact. Het bouwbedrijf heeft inmiddels een voorlopige inventarisatie gemaakt van de door hem gebouwde gelijke woningen. Het gaat om nog 20 woningen, naast de 7 woningen aan de Biezenloop. Het betreft 9 woningen aan de Zijpseloop, 7 woningen aan de Peelseloop en nog 4 andere woningen aan de Biezenloop.

Vervolgactie

Voor de vakantie worden deze woningen van binnenuit gecontroleerd. Na de vakantie gaat de aannemer naar de buitenkant van de kappen kijken. Uit deze inspecties moet blijken of, en zo ja welke vervolgacties nodig zijn. De verantwoordelijkheid voor zowel inspectie als vervolgacties ligt bij de aannemer. De gemeente houdt daarbij vinger aan de pols en blijft nauw in gesprek met het bouwbedrijf en met het aannemersbedrijf dat de herstelwerkzaamheden uitvoert.

Woningen Mooiland

Een aantal van deze woningen is in het bezit van Mooiland. Mooiland heeft aangegeven dat ook zij via hun verzekeraar een expert de woningen laat onderzoeken.

Meer nieuws