Telefoonstoring 28-01-2021

Let op!Door een telefoonstoring zijn wij op dit moment helaas niet bereikbaar. Probeer het later nog eens of vul het terugbelformulier in.

Begroting 2021 Bernheze; we houden koers

Maandag 28 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze heeft de begroting voor 2021 vastgesteld.  We gaan door op de ingezette weg vanuit het bestuursprogramma 2018-2022 ondanks dat de komende jaren zullen worden gekenmerkt door financiële onzekerheid. In de vergadering van 5 november spreekt de gemeenteraad zich uit over de begroting.

De financiële onzekerheid komt door de onvoorspelbaarheid van de (financiële) lange termijneffecten van de coronapandemie en doordat we naar verwachting vanaf 2022 beduidend minder geld van het Rijk gaan krijgen. Hierdoor hebben we keuzes moeten maken, maar onze ambities opgenomen in het bestuursprogramma willen we nog steeds waarmaken.

Een greep uit wat we blijven doen

Wij  willen blijven investeren in het woningbouwprogramma. Veel plannen zijn in uitvoering of in voorbereiding op de uitvoering. We willen ons echter niet alleen focussen op de hoeveelheid te bouwen woningen (227 in 2021 en voor de periode 2022 t/m 2025 jaarlijks 123 woningen) maar ook op de kwaliteit daarvan.

Wat betreft recreatie en toerisme is de Maashorst voor Bernheze een belangrijke pijler. Daarnaast gaan we o.a. door met onze participatie in UNESCO Geopark Peelrandbreuk en natuur-landschappelijke en recreatieve versterking van het Aadal. We faciliteren de abdij van Berne in de uitvoering van hun toekomstvisie. En we blijven inzetten op een, ook vanuit recreatief perspectief, aansprekende en duurzame nieuwe toekomst voor de Wildhorst. Om volwaardige en veilige sportvelden te waarborgen investeren wij in onze kunstgrasvelden.

In de transitie van de landbouw zijn we flink op stoom met het begeleiden en ondersteunen  van boeren die hun bedrijf willen stoppen of omvormen. Ook dit blijven we doen.
Ons sociale gezicht willen wij nog duidelijker gaan laten zien. Hiervoor investeren wij in ‘ Wegwijzer Bernheze’: één duidelijke toegang voor passende ondersteuning of zorg voor inwoners die het niet zelfstandig redden.

OZB

We kiezen ervoor om in deze onzekere tijden onze inwoners en bedrijven niet onnodig te belasten. We hebben dan ook de aanpassing van de OZB weten te beperken tot uitsluitend een correctie voor de inflatie van 1,8%.

Meer details lezen?

In de begroting (PDF, 2.4 MB) is te lezen waar de inkomsten van de gemeente vandaan komen en waar de gemeente het komende jaar geld aan gaat uitgeven. Bekijk ook de infographic (PDF, 288.2 kB) voor de begroting in één oogopslag. In het dekkingsplan (PDF, 304.4 kB) kunt u lezen welke keuzes wij hebben moeten maken.

Reageren op de begroting 2021?

De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 5 november 2020 tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wilt u een reactie geven op de begroting? Dan kunt u dit doen tijdens de commissieavonden op maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 oktober a.s. Deze vinden plaats vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn live te volgen.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid tot inspreken, dan moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie, griffie@bernheze.org. U kunt ook tijdens kantoortijden bellen met 0412-45 88 88. U krijgt dan ook uitleg over de werkwijze, maatregelen etc.

Meer nieuws