Waardering bijzondere sportprestaties jeugd en senioren in een ander jasje

Maandag 28 september 2020

Het college heeft besloten om met ingang van 2021 de waardering van de bijzondere Bernhezer sportprestaties anders te gaan invullen.

Als college willen wij benadrukken dat wij veel respect en waardering hebben voor de inzet van de sportverenigingen, trainers, vrijwilligers en sporters. Tijden veranderen en dat was een reden om de huidige vorm van huldiging tegen het licht te houden.

Wat gaat er veranderen

De jaarlijkse huldiging van de Bernhezer sportkampioenen jeugd wordt niet meer georganiseerd. Ook wordt er geen sportman, sportvrouw, sportploeg en sportvrijwilliger van het jaar meer gekozen. Dit besluit is genomen mede naar aanleiding van de uitkomsten van een overleg met een vertegenwoordiging van de sportverenigingen. Met ingang van 2021 gaan we bijzondere sportprestaties van de jeugd op dezelfde manier waarderen als die van de volwassenen/senioren. Dat betekent dat we aandacht besteden aan bijzondere kampioenschappen zoals Nederlandse, Europese, wereld- en Olympische kampioenen en bijzondere sportprestaties. Meer informatie

Evaluatie met vertegenwoordiging verenigingen

Begin dit jaar hebben we een evaluatie gehouden met een vertegenwoordiging van de sportverenigingen. De conclusie van dit gesprek was dat er weinig animo is voor de huidige vorm van huldiging. De meeste verenigingen huldigen zelf hun kampioenen of hebben een jaarlijkse verkiezing van sportman/ sportvrouw/ sportploeg van het jaar. De huldiging van de gemeente is dan dubbel.

Veranderingen in de sportwereld

Er verandert veel in de sportwereld. Bij een aantal sportverenigingen (voetbal, hockey) spelen de jongste sporters nog wel wedstrijden, maar worden de scores en standen niet meer bijgehouden, vanuit de gedachte dat spelplezier voorop staat en meedoen belangrijker is dan winnen of kampioen worden. Daardoor zijn er steeds minder officiële jeugdige kampioenen.

Aanmelden

Voor het aanmelden van een bijzondere sportprestatie van zowel jeugd als senioren kunt u een e-mail sturen aan gemeente@bernheze.org of bellen met 0412-45 88 88.

Subsidie

Incidenteel kunt u subsidie aanvragen voor bijzondere activiteiten (geen feestjes).

Meer nieuws