Uitbreiding Bergakkers Vorstenbosch kan doorgaan

Donderdag 8 oktober 2020

De uitbreiding van de wijk Bergakkers in Vorstenbosch kan doorgaan. Op 7 oktober 2020 heeft de Raad van State de ingediende bezwaren niet toegekend. Met deze uitspraak is een einde gekomen aan de ruimtelijke procedure en staan alle seinen op groen om over te gaan tot realisatie van het bestemmingsplan.

Wethouder van Boekel: “We zijn enorm blij dat we eindelijk een begin kunnen maken met de ontwikkeling van dit gebied en daarmee een belangrijke invulling kunnen geven aan de grote vraag naar woningen in Vorstenbosch. Het is ook belangrijk voor de leefbaarheid in Vorstenbosch”.

Bergakkers 3 is een uitbreiding op de bestaande wijk Bergakkers in Vorstenbosch en bestaat uit in totaal 54 woningen waarvan 14 vrije kavels. De 40 woningen worden door Van Wanrooij Projectontwikkeling uit Geffen verkocht. Het betreft een mix van diverse woningtypes: rij- en hoekwoningen, twee-onder-een kap woningen en huurwoningen.

Het bouwrijp maken (aanleg wegen, riolering, elektra etc.) kan nu worden voortgezet en de woningontwerpen kunnen verder worden uitgewerkt. Naar verwachting kan de eerste fase van de verkoop van woningen en kavels begin 2021 starten.

Meer nieuws