Onderzoek naar veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied van Bernheze

Maandag 12 oktober 2020

Leven in een veilige omgeving is belangrijk. De gemeente Bernheze onderzoekt daarom regelmatig hoe veilig onze inwoners zich voelen in onze gemeente. Om een beter beeld te krijgen van de leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied, heeft de gemeente samen met Taskforce-Riec Brabant Zeeland onderzoek laten doen naar de veiligheid en leefbaarheid van het buitengebied.

Naast een algemeen beeld over leefbaarheid en veiligheid, wilden we met het onderzoek ook een beeld krijgen of inwoners in het buitengebied overlast ondervinden van criminaliteit en illegale activiteiten en welke maatregelen men zelf neemt om zich hier tegen te weren. We vinden dit belangrijk om te weten, omdat we in het landelijk beeld zien dat illegale activiteiten in het buitengebied toenemen. Ook de gemeente Bernheze is verschillende keren in het nieuws geweest met drugsgerelateerde incidenten in het buitengebied.

Uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van het buitengebied tevreden zijn over de leefbaarheid. De sociale veiligheid wordt met een voldoende gewaardeerd, maar in vergelijking met een onderzoek uit 2017 in de hele gemeente (kernen en buitengebied) is het gevoel van onveiligheid gestegen. Wat ook opvalt is dat bijna de helft van de respondenten zegt wel eens iets te merken van verdachte en/of illegale activiteiten in de buurt. Een klein deel van de respondenten is wel eens benaderd door iemand die men eigenlijk niet kent en niet vertrouwt.

De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om het beleid over veiligheid en leefbaarheid beter af te stemmen op de beleving van de inwoners van het buitengebied. We gebruiken de uitkomsten ook voor het Actieplan aanpak ondermijnende criminaliteit in het buitengebied.

Bereidheid tot melden beperkt

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel mensen geen aangifte of melding willen doen van verdachte of illegale activiteiten. Dat is omdat zij het niet nodig vinden, of denken dat het niets uithaalt of denken dat iemand anders wel meldt. Meldingen van inwoners, hoe klein ook, kunnen voor de gemeente en de politie van groot belang zijn om zicht te krijgen op ondermijnende activiteiten. Meld het daarom wel als u iets verdachts ziet.

Hoe kunt u melden?

Melden kan op verschillende manieren:

Bekijk het volledige rapport (PDF, 1.6 MB)
Bekijk een samenvatting van de resultaten van het onderzoek (PDF, 414.3 kB)

Meer nieuws