Gesprek met staatssecretaris over bevindingen uit onderzoek statushouder

Maandag 19 oktober 2020

Naar aanleiding van het onderzoek dat de gemeente Bernheze dit voorjaar liet doen naar het proces van huisvesten en begeleiden van de statushouder die verdacht wordt van het ombrengen van Rik van de Rakt, heeft op 12 oktober een gesprek plaatsgevonden met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van het ministerie van Justitie en Veiligheid en vertegenwoordigers van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA). Deze landelijke partijen zijn ieder vanuit een eigen rol betrokken bij opvang en begeleiding van asielzoekers/statushouders. De aanwezige partijen hebben aan de hand van deze casus hun bevindingen gedeeld en mogelijke verbeteringen van het proces besproken.

Hiermee heeft de gemeente een van de aanbevelingen van de onderzoekers opgevolgd om een gesprek op landelijk niveau te initiëren. Burgemeester Marieke Moorman en wethouder Rein van Moorselaar hebben in het gesprek goed kunnen toelichten waar medewerkers en betrokken partners tegenaan gelopen zijn toen zij huisvesting en ondersteuning voor de betreffende statushouder moesten regelen. Ook de andere aanwezige partijen hebben hun ervaringen en bevindingen over het proces van koppeling en het delen en duiden van informatie bij de plaatsing van statushouders gedeeld. Er is besproken welke mogelijkheden er zijn om het proces te verbeteren binnen de privacyregels. Want dat was een van de conclusies uit het onderzoek: vanwege privacyregels kreeg de gemeente te weinig duiding van de sociaal-medische informatie en andere relevante informatie om goed te kunnen bepalen wat deze statushouder nodig had.

Marieke Moorman: "Het blijft natuurlijk erg verdrietig dat niets van dit alles het leed van de ouders van Rik kan wegnemen. Dat erkende ook de staatssecretaris. Zij toonde haar medeleven aan de ouders van Rik en begrijpt de enorme impact die dit incident op inwoners, medewerkers van Bernheze en betrokken partners heeft gehad. We hebben in dit gesprek wel goed voor het voetlicht kunnen brengen waar we als gemeente tegenaan gelopen zijn. We hebben er vertrouwen in dat onze signalen serieus worden opgepakt. Het is aan het ministerie en het COA om hier verder mee te gaan.”

Vervolg

Een expertgroep van vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, VNG, GZA en enkele gemeenten gaat de mogelijkheden voor het verbeteren van het proces verder uitwerken. De gemeente Bernheze brengt hier de bevindingen uit het onderzoek in met als doel bij de dragen aan het verbeteren van het delen en duiden van informatie voor het huisvesten en begeleiden van statushouders.

Meer nieuws